Nu skal politikerne vise rygrad!

12. december 2007

Til redaktionen

Holstebro, 12. december 2007

Vi e-mailer pressestof for Holstebro Kommune.
Regionshospitalet Holstebro er i dag blevet kåret til Danmarks bedste lille hospital.
Her med udtalelser fra aktionsgruppen til Bevarelse af Holstebro Sygehus.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Bent Tilsted/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.
Tekst og fotos findes på www.presseoversigt.dk

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Aktionsgruppen til Bevarelse af Holstebro Sygehus:

Nu skal politikerne vise rygrad!

 

– Det er glædeligt, at sygehusets personale bliver påskønnet for det gode arbejde, de tydeligvis gør. Men det er synd, at politikerne ikke synes, at et så godt hospital og et så dygtigt personale skal blive ved med at fungere!
Det siger formanden for de praktiserende læger i Holstebro, Lotte Jacobsen, i en kommentar til, at Regionshospitalet Holstebro er blevet kåret til Danmarks bedste lille hospital.
– I øjeblikket er man ved at fratage sygehuset dets funktioner og gode medarbejdere. Man kan kun håbe, at politikerne endnu en gang vil overveje, om de skal ødelægge sygehuset i Holstebro, tilføjer Lotte Jacobsen, der også er medlem af Aktionsgruppen til Bevarelse af Holstebro Sygehus.

Til efterretning

Praktiserende læge Michael R. Poulsen, Holstebro, der også er medlem af aktionsgruppen, glæder sig også på sygehusets og personalets vegne, men han vidste på forhånd, at sygehuset fagligt er med fremme i forreste linie.
– Jeg er stærkt kritisk over for politikernes planer om at nedlægge den kirurgiske afdeling, og jeg synes, at Region Midtjylland skal tage det her til efterretning og revurdere planerne om at amputere akutfunktionen i Holstebro. Vi har dokumentation for, at de store geografiske afstande vil komme til at koste menneskeliv, siger Michael R. Poulsen.

Tragikomisk

Koordinator for aktionsgruppen, Annette Lind, betragter kåringen som et skulderklap til sygehusets personale, men hun finder det næsten tragikomisk, at politikerne i Region Midtjylland ikke vil opprioritere kvalitet, men snarere egenrådighed.
– Den eneste måde at kompensere for det på er, at man viser rygrad og gør alvor af beslutningen om at bygge et nyt hospital i den vestlige del, og med den vestlige del mener jeg i Holstebro Kommune. Det er det eneste sted, der kan give folk en acceptabel afstand til akutfunktionen, siger hun.
Det er nyhedsavisen Dagens Medicin, som har kåret Regionshospitalet Holstebro til Danmarks bedste lille hospital. Avisen har vurderet alle tilgængelige data for de danske hospitaler og desuden gennemført en afstemning blandt avisens læserskare af læger og sygeplejersker.

Alle pressemeddelelser om: