Tagdækkere går til ministeren

10. oktober 2007

Til redaktionen

Holstebro, 10. oktober 2007

Vi e-mailer pressestof for Tagdækkermestrenes Indkøbsforening Inta, som nu går direkte til beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen for at få ham til at rydde op i dagpengereglerne.
Tekst af journalist Flemming Hove.
Tekst må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt tagdækkermester Henrik Højbjerg, tlf. 9865 6261.
Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Tagdækkere går til ministeren

 

Det vil tynde gevaldigt ud i antallet af danske tagdækningsvirksomheder, hvis ikke beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen omgående luger ud i den jungle af regler, som gælder for timelønsansatte medarbejdere.
Årsagen er, at det ustabile danske vejr gør det nødvendigt at hjemsende tagdækkerne i perioder med megen regn, hård blæst og høj varme. Og det har været ekstremt de seneste år. De første 16 gange, det sker, skal firmaerne betale understøttelsen til medarbejderne, og derefter tager A-kassen over. Men for at bevare retten til supplerende dagpenge, skal medarbejderne stille sig til rådighed for andet arbejde.
– Vi er i den grad smurt ind i et tykt lag mudder af offentlig “hjælpsomhed”. Den mistænkeliggør borgerne, appellerer til stikkeri og er på ganske kort sigt med til at fratage borgerne et selvstændigt ansvar for deres egen skæbne. Vi bliver alle gjort til “sociale tilfælde”, og det kit, som skal binde os sammen, smulder med en hast, som ligner afsmeltningen på polerne! siger tagdækkermester Henrik Højbjerg fra Midtjydsk Tagpap-Service i Aars.

Kæden springer af

I håb om hjælp har han henvendt sig direkte til beskæftigelsesministeren, og han har fuld opbakning fra Tagdækkermestrenes Indkøbsforening Inta og den regionale afdeling af Dansk Byggeri, som har samme problematik.
– Vi har været berørt af vejrliget ca. 80 dage i 2006 og ca. 60 dage i 2007. Det kræver gode nerver, og det er en konstant daglig udfordring at overholde vore indgåede aftaler om tidsfrister. Samtidig belaster det både vores og vores ansattes indtjeningsmuligheder, siger han.
Ifølge Henrik Højbjerg springer kæden fuldstændig af, når medarbejdere, som anmoder om supplerende dagpenge på grund af vejrligsdage, nu af A-kasser og Jobcentre indkaldes til møde hver 14. dag.
– Her skal de udfylde en masse formularer, hvor de bl.a. skal oplyse, om de er i job”, om de er til rådighed for arbejdsmarkedet og om, hvilke andre jobs de har søgt siden sidste indkaldelse i forsøget på at opnå fuld beskæftigelse. Efter et antal besøg og skrivelser bliver de dikteret til at søge specifikke jobs, som Jobcentret har udvalgt. Det kan f.eks. være i vikarbureauer, som medarbejder til specialrengøring eller som buschauffør. Hvis ikke de gør det, mister de retten til dagpenge, siger han.

Chikaneri

– På den måde bliver vores ansatte chikaneret, truet, tyranniseret og behandlet nedladende som en flok asociale undermålere, der skal være glade for, at nogen vil hjælpe dem. Alt sammen er det finansieret af skattekroner og kontingenter, som de selv er med til at betale, tilføjer han.
– Det drejer sig åbenbart ikke om at hjælpe os, men i stedet om, at vi som arbejdsgivere selv skal betale de supplerende dagpenge, hvis vi vil gøre os håb om at fastholde vores tagdækkere. Og det er paradokssalt i en tid, hvor vi har nok at se til og kan bruge flere medarbejdere, siger Henrik Højbjerg.

Alle pressemeddelelser om: