Effektiv styring af fjernvarmen

28. september 2007

Til redaktionen

Holstebro, 28. september 2007

Vi e-mailer pressestof for B.V. Electronic A/S i Skive, som har udviklet et SRO-anlæg til Viborg Fjernvarme. B.V. Electronic er specialist i anlæg til styring, regulering og overvågning af driften på fjernvarmeværker.
Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen, Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt B.V. Electronic A/S, adm. direktør Bjarne Vium,
tlf. 9752 5022.
Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Effektiv styring af fjernvarmen

Viborg Fjernvarmes SRO-anlæg sikrer en variabel fremløbstemperatur til gavn for forbrugere, miljø og den daglige drift.

Det er altafgørende for Viborg Fjernvarme at have styr på vandets fremløbstemperatur i ledningsnettet. Jo mere effektiv styringen er, des mindre varme afgiver vandet på vejen ud til forbrugerne. Og det gavner både forbrugere, miljø og den daglige drift.
Hovedrollen i den proces spilles af et SRO-anlæg, som elektronisk styrer, overvåger og regulerer bl.a. tryk, temperatur og energiforbrug i Viborg Fjernvarmes omfattende anlæg, der består af fem hovedcentraler og 11 understationer.
– Vi køber al vores varme, og derfor er alle disse data vigtige i arbejdet med at optimere vores drift. I tilfælde af afvigelser får vores vagtmandskab en SMS-besked om det på deres mobiltelefon, så de kan gribe ind med det samme. Det er uhyre vigtigt for os at have så kontinuerlig en drift som mulig, og desuden er alarmering via SMS med til, at vagtmandskabet kan gå hjem ved arbejdstids ophør og alligevel stå til rådighed, fortæller direktør Henry Juel Nielsen og maskinmester Jan Bjerg.

De er specialister

SRO-anlægget er udviklet af virksomheden B.V. Electronic A/S i Skive, der er specialist i anlæg til styring, regulering og overvågning af driften på fjernvarmeværker. Virksomheden har til Viborg Fjernvarme bl.a. udformet specielle programmer til temperatur, setpunkts, vejrkompensering og flowstyring.
Dermed kan Viborg Fjernvarme have en variabel fremløbstemperatur, der ikke er højere end nødvendig, samt en variabel fremløbstemperatur, der tager hensyn til vejrforhold som f.eks. vindhastighed og temperatur.

God investering

SRO-anlægget i Viborg har økonomisk været en god investering, og Henry Juel Nielsen og Jan Bjerg er da også meget tilfredse med både det nye anlæg og samarbejdet med B.V. Electronic.
– Det er professionelle folk, der tydeligvis har forstand på fjernvarmedrift, og så har de forståelse for processerne i driften. Inden selve installeringen havde de udarbejdet alle programmer og skemaer hjemmefra og gennemtestet dem, så der kun var selve indkøringsarbejdet på vort anlæg tilbage. Vi har fået et fleksibelt SRO-anlæg, der fungerer upåklageligt, og det er vigtigt. Det er kernen i den daglige drift, så derfor er det en ”alt eller intet”-investering, siger de.
Henry Juel Nielsen og Jan Bjerg hæfter sig også ved, at medarbejderne hos B.V. Electronic klarer mange tilretninger og serviceopgaver hjemme fra virksomheden, og det har betydet langt færre udgifter til service end tidligere.
– Det er altid en tryghed, at leverandøren kan sit kram i alle detaljer, siger de.

Fakta

SRO-anlægget i Viborg er bygget op omkring to standard rack-servere, der er koblet op som hot back-up.
Serverne er identiske og har dermed samme egenskaber, nemlig fuld styring og overvågning, og det giver en stor grad af sikkerhed.
Alle brugere kobler sig ind på systemet som terminalklienter, hvor de afhængig af deres password har større eller mindre rettigheder til at styre på anlægget.
Senest er der på SRO-anlægget implementeret et prognoseværktøj, der via vejrprognoser fra DMI styrer fremløbstemperaturen, så der styres på forkant og ikke først, når udetemperaturen er faldet.

Alle pressemeddelelser om: