Nu skal politikerne få motorvejen til Holstebro

8. januar 2007

Til redaktionen

Holstebro, 8. januar 2007

Vi e-mailer pressestof for Nordvestjysk Erhvervscenter. Nu vil erhvervslivet i Nordvestjylland påvirke de regionale folketingsmedlemmer til at få ført motorvejen til Holstebro.
Se mere på www.rute18.dk

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograferne Ole Mortensen og Mikkel Hagstrøm, Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Nordvestjysk Erhvervscenter, bestyrelsesformand John Thorsø, tlf. 9740 3133 eller mobil 2922 1800.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Erhvervslivet presser på:

Nu skal politikerne få motorvejen til Holstebro

 

Erhvervslivet i Nordvestjylland vil påvirke de regionale folketingsmedlemmer til at arbejde for, at Folketingets projekteringslov fra 1996 om at få motorvejen – Rute 18 – til Holstebro nu bliver virkeliggjort.
Mandag mødtes folketingsmedlemmerne Kr. Touborg (SF) fra Gudum, Jens P. Vernersen (S) fra Holstebro, Per Ørum (K) fra Herning og Jens Kirk (V) fra Ringkøbing med motorvejs-arbejdsgruppen fra Nordvestjyllands Erhvervsråd. Desuden deltog borgmestrene Erik Hove fra Thisted, Erik Flyvholm fra Lemvig og Martin Merrild fra Struer samt kommunaldirektør Lars Møller fra Holstebro.
Parterne drøftede bl.a. den kendsgerning, at Vejdirektoratet allerede i 1991 skrev om forholdene på Rute 18, at den er præget af ”langsom kørsel med standsninger og næsten ingen muligheder for overhalinger, idet trafikmængden nærmer sig vejens kapacitet”.
I 1996 vedtog Folketinget derpå en projekteringslov for at få ført motorvejen til Holstebro.
– Der er nu behov for at få færdiggjort den sidste mindre, men for os meget afgørende strækning af Rute 18 til Holstebro Nord. Det er vitalt, at tilgængeligheden også til det nordvestjyske sikres. I forlængelse af den allerede vedtagne projekteringslov for strækningen fra Vejle til Holstebro skal vi derfor anmode transport- og energiminister Flemming Hansen om at bede Vejdirektoratet igangsætte en forundersøgelse i 2007 for strækningen mellem Sinding og Holstebro Nord i samarbejde med Holstebro og Herning kommuner, siger borgmester Arne Lægaard.

Alle pressemeddelelser om: