Hyldest til afgående Ernæringsformand

21. december 2006

Til redaktionen

Holstebro, 21. december 2006

Til redaktionen

Holstebro, 21. december 2006

Vi e-mailer pressestof for Hover Sundhedshøjskole ved Ringkøbing, som vil hylde den afgående ernæringsformand i landet. Læs mere på: www.hshs.dk

Tekst af Hover Sundhedshøjskole.
Tekst må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer kontakt Hover Sundhedshøjskole, forstander Søren Vestergaard, tlf. 9734 8800.

Mobil :
Anette Harbech Olesen: 40385748
Søren Vestergaard: 20219533

Med venlig hilsen

Bent Tilsted

 

Hyldest til afgående Ernæringsformand

Han er manden bag introduktionen af “Kostkompasset”.

Efter en periode med hårde beskyldninger om interessekonflikt og dobbeltrolle valgte Bjørn Richelsen i går at trække sig som formand for Motions- og Ernæringsrådet. Han kalder selv beskyldningerne, der blev startet af en dansk gratisavis, for en hetz imod ham, og han afviser pure anklagerne om at have anbefalet slankepiller fra firmaer, som han også har modtaget penge fra.

Han udtaler, at påstandene er decideret forkerte.

Hover Sundhedshøjskole og Foreningen af danske kostvejledere, Fadk, kan kun beklage Richelsens afgang. Han har tilført den officielle ernæringsdebat i Danmark megen sund fornuft og har også, et voldsomt pres til trods, været i stand til at agere uafhængigt af industrien.

Han er manden bag introduktionen af “Kostkompasset”, der er en grundlæggende forbedring af tidligere tiders pyramide.

Richelsen afslutter sin formandsperiode med et nyhedsbrev (nr. 4, 2006), hvori man tydeligt fornemmer en frustration over manglende politisk vilje til at indføre en effektiv forebyggende ernæringspolitik.

Viljen og ambitionerne hertil besidder Richelsen, men der er selvfølgelig grænser for, hvad man kan udrette med et så begrænset budget som Motions- og Ernæringsrådets, og dermed uden tilstrækkelig politisk opbakning.

I samme nyhedsbrev afliver Richelsen en gang for alle påstanden om “at ½ liter mælk dagligt giver sunde knogler”. Der findes ikke videnskabeligt belæg for denne påstand, og fokus bør rettes mere mod andre knogleopbyggende faktorer i vor livsstil end lige mælk, lyder det i nyhedsbrevet.

Denne udmelding glæder vi os umådeligt over, idet vi netop, som kostvejledere og uddannelsesinstitution, gennem flere år har påpeget det såkaldte “calcium-paradoks”.

Vi har ikke altid været enige

Vi er mange der er opdraget med parolen “½ liter mælk om dagen”, og tidligere var der “mælkepligt” på skolerne. Med en sådan sundhedspolitik virker det netop som et paradoks, at de lande med de højeste indtag af mælkeprodukter, herunder

Danmark, også er blandt de lande, hvor forekomsten af osteoporose er højest. De lande med de laveste indtag har modsat den laveste forekomst af knogleskørhed. Derfor er det såvel fornuftigt som påkrævet, at der kommer større fokus andre faktorer end lige mælk i relation til knoglesundheden.

Vi har ikke altid været enige med Bjørn Richelsen og han ikke med os, men alligevel anerkendte han behovet for gode kostvejledere, der kunne inspirere familien Danmark til en grønnere og sundere livsstil. Efter vor opfattelse har han ydet en stor indsats og lagt et stort stykke arbejde i forebyggende sundhedsoplysning.

Venlig hilsen

Søren Vestergaard, forstander for Hover Sundhedshøjskole, og Anette Harbech Olesen, formand for Foreningen af Danske Kostvejledere

Facts

Foreningen af Danske Kostvejldere: http://www.fadk.dk
Hover Sundhedshøjskole: http://www.hshs.dk

Alle pressemeddelelser om: