Over 3 tons sund slik til 35.953 danske skoleelever

23. august 2006

Til redaktionen

Holstebro, 23. august 2006

Vi e-mailer pressestof for Lammefjordens Gulerodslaug, som i denne uge har leveret 3.032 kg gratis Lammefjordsguledrødder til 100 skoler.
I næste uge leveres der igen gulerødder til de 100 skoler.
Se mere information på www.lammefjordsgulerod.dk

Tekst ved Tilsted Com.
Tekst må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer kontakt Lammefjordens Gulerodslaug, formand Søren Wiuff, tlf. 2046 8443.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Over 3 tons sund slik til 35.953 danske skoleelever

100 danske skoler får friske gulerødder

35.953 danske skoleelever får kvit og frit leveret sunde danske gulerødder fra Lammefjorden i skoletiden de første uger efter sommerferien.

De 100 heldige skoler, som vandt de friske gulerødder, ligger på Sjælland, i Storkøbenhavn, Møn, Lolland og Falster.

Hver uge distribueres 3.032 kg. gulerødder – efter de er blevet vasket – til skolerne med distributør fra Grønttorvet i København samt fire laugsmedlemmer

Formanden for Lammefjordens Gulerodslaug Søren Viuff og Anne Thane pakkede søndag sammen med et par friske bestyrelsesmedlemmer alle 100 kasser med informationsmateriale om sunde danske gulerødder til skolerne. I hver kasse er plakater, foldere, bøger og cd i forhold til elevantallet, der spænder fra 1000 elever og ned til 120.

Total antallet af elever er 35.953 pr. uge

Total antal kg gulerødder er 3.032 pr. uge.

Alle pressemeddelelser om: