De unge skal lære at spise Lammefjordsgulerødder

12. marts 2006

Til redaktionen

Holstebro, 12. marts 2006

Vi e-mailer pressestof for Lammefjordens Gulerodslaug, som vil lære de unge at spise Lammefjordsgulerødder. De har fået økonomisk støtte fra EU og Fødevareministeriet til projektet.
EU-projektet indledes med ”En faglig dag på Lammefjorden” mandag 10. april, hvor bl.a. fødevareminister Hans Chr. Schmidt vil være tilstede.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved Lammefjordens Gulerodslaug.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer kontakt Lammefjordens Gulerodslaug,
Anne Thane, tlf. 2240 1737.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

De unge skal lære at spise Lammefjordsgulerødder

Lammefjordens Gulerodslaug vil øge børn og unges viden om sunde, danske fødevarer.

Danske grøntsager kæmper en hård kamp med udenlandske produkter om hyldepladserne i forretningerne, og det har nu fået Lammefjordens Gulerodslaug op på barrikaderne.
Med økonomisk støtte fra EU og Fødevareministeriet sætter gulerodsavlerne fra Lammefjorden i 2006 et storstilet projekt i værk. Det skal dels øge kendskabet til Lammefjordens gode og sunde gulerødder, dels skabe et stærkt fundament for afsætningen i fremtiden.
I EU-projektet har gulerodslauget planlagt en stribe aktiviteter for bl.a. børn, unge og børnefamilier. Aktiviteterne skal øge deres viden om sund mad og sunde kostvaner, så de naturligt vælger at købe gulerødder og lader dem indgå i den daglige kost.
– Børn og unge bombarderes med reklamer og tilbud på usund mad, der gør dem fede og dovne. Det er et stort problem, og derfor er der konstant brug for information og aktiviteter, som kan få dem til at vælge flere sunde fødevarer, siger formanden for Lammefjordens Gulerodslaug, Søren Wiuff.

En faglig dag

Lammefjordens Gulerodslaug har fået støtte til projektet som led i Landdistrikstprogrammet 2006, fordi laugets medlemmer producerer fødevarer under EUs kvalitetsmærkeordning BGB (beskyttelse af geografisk betegnelse for landbrugs-produkter og levnedsmidler).
EU-projektet indledes mandag den 10. april med ”En faglig dag på Lammefjorden”, hvor en række fagfolk sammen med bl.a. fødevareminister Hans Chr. Schmidt vil få lejlighed til i praksis at opleve, at frøene til årets kommende danske kvalitetsfødevarer bliver lagt i jorden. Dagen skal også bruges til en faglig debat om råvarer og kvalitet.
Forårets og sommerens mange aktiviteter omfatter udgivelsen af børnebogen ”Kongefamilien” for børn mellem 6 og 10 år og en cd med børnerap. Der bliver også lavet en konkurrencefolder med en børnerebus, hvor der er rejser og weekendophold på højkant.

Skolerne er vigtige

Skolerne er en vigtig målgruppe i EU-projektet, og 100 skoler får i august mulighed for gratis at uddele friske gulerødder til børnene fra skoleboderne. Der vil desuden blive lavet ”madskoler” for skolebørnene på Lammefjorden, så de kan få et praktisk forhold til og viden om sund mad.
Lammefjordens Gulerodslaug vil i øvrigt være tilstede ved Roskilde Dyrskue og ved Åh-Abe-koncerten i København. Lauget er også på pletten i Sommerland Sjælland, hvor der bl.a. vil blive uddelt gratis gulerødder.

Fakta – Samarbejder med naturen

Lammefjordens avlere af gulerødder lader så vidt muligt naturen gøre arbejdet selv.
Det betyder mindst mulig brug af kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler – og dermed sundere grøntsager.
Princippet om at samarbejde med naturen hedder Integreret Produktion (IP). Den miljøvenlige form for produktion indebærer bl.a., at avlerne udnytter naturens egne regulerings- og nyttemekanismer i arbejdet med at fremme væksten og modstå angreb fra skadedyr.
IP-dyrkede grøntsager stiller store krav til avlerne om systematisering og dokumentation. Derfor foretager avlerne en omfattende registrering af alt, hvad de foretager sig, fra det øjeblik de går i gang med at planlægge produktionen, til grøntsagerne ligger ude i butikkerne.
Lammefjorden i Odsherred i Nordvestsjælland er fra naturens hånd begunstiget med jordbundsforhold, der er perfekte til dyrkning af grøntsager. Betingelserne blev skabt, da Lammefjorden i 1873 blev inddæmmet og forvandlet til 10.000 tønder land god landbrugsjord. Her findes i dag nogle af landets bedste og største “spisekamre”, der foruden gulerødder rummer porrer, kartofler, løg, kål, rødbeder, jordskokker, persillerødder m.m.
Lammefjordens avlere dyrker gulerødder på 300-400 hektar, og det svarer til ca. en tredjedel af den samlede danske produktion.
Det kan man læse mere om på hjemmesiden www.lammefjorden.dk

Alle pressemeddelelser om: