25.000 kr. til Øsløs skole

20. april 2005

Til redaktionen

Holstebro, 20. april 2005

Vi e-mailer pressestof for Komiteen for Unge Forskere, som i går har udpeget vinderne af de to landsdækkende konkurrencer.
Øsløs skole blev årets bedste skole i Natur&Teknik konkurrencen og fik 25.000 kr.

Mere information findes på www.unge-forskere.dk
Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved pressefotograf Bent Tilsted.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.
Materialet må ikke anvendes i anden forbindelse og ikke i kommerciel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Komiteen for Unge Forskeres sekretariat ved Ryan Holm, mobiltlf. 2177 4243 eller tlf. 9742 5206.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

25.000 kr. til Øsløs skole

Vinderne er fundet

Så er vinderne i den årlige landskonkurrence for unge forskere og opfindere fra hele Danmark fundet.
Et rekordstort antal deltagere og projekter har kæmpet om en plads i finalen i Unge Forskere 2005, og tirsdag var finalisterne samlet i Ingeniørhuset i København for at dyste om kontante præmier på 169.000 kr. samt rejsepræmier til en række internationale begivenheder.
Det er Komitéen for Unge Forskere, der for 17. gang har stået bag den landsdækkende konkurrence. I alt 17 projekter var blevet udvalgt til finalen, og de er bedømt af en jury på 31 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter for dansk forskning, undervisning og erhvervsliv. Juryens formand er administrerende direktør Jørgen M. Clausen fra Danfoss.
Øsløs skole blev årets bedste skole i Natur&Teknik konkurrencen og fik 25.000 kr.

Imponeret prins

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for landskonkurrencen, og han uddelte sammen med videnskabsminister Helge Sander (V) de mange kontante præmier til vinderne.
Prins Joachim var imponeret af de unges kreativitet og interesse, og han lagde ikke skjul på, at bare det at nå frem til finalen er en sejr i sig selv. Han påpegede samtidig, at landskonkurrencen tydeligt viser, at nutidens unge interesserer sig for naturvidenskab.
– Det har stor betydning for vort lands udvikling, at flere og flere beskæftiger sig med naturvidenskab og teknologi. Vi må satse på jer unge. Det er jer, der skal være med til at sikre fremtiden i og for Danmark, sagde prinsen, der også fandt det vigtigt, at vinderne repræsenterer Danmark ved internationale begivenheder.
– Det har stor betydning, at I unge kommer ud og på tværs af landegrænserne møder andre unge med samme interesse. I får derved mulighed for at skabe et internationalt netværk, som kan få stor betydning for jeres fremtid, og som I kan drage nytte af hele livet. Andre lande har lagt mærke til, at de unge danskere er særdeles kreative, og at de på positiv vis repræsenterer Danmark, når de kommer ud i verden, sagde han.

Det nytter noget

Videnskabsminister Helge Sander talte også om betydningen af, at de unge forskere får mulighed for at vise deres evner i udlandet.
– Sidste år banede en vinderplacering ved Unge Forskere vejen for en førstepris ved EU’s prestigefyldte konkurrence for unge forskertalenter fra hele verden. Dommerne kaldte det ”banebrydende og original forskning”. Det var forskning i international klasse. Og den internationale målestok er helt afgørende. Det er ikke nok at være god i Danmark. Vi skal være med i verdenseliten. Danmark skal satse på elite med stort E. Konkurrencerne er værdifulde i den henseende. De gør nytte, sagde han.
– Vi skal meget gerne opnå, at vores børn og unge kan bruge videnskaben og forskningens resultater på nye og spændende måder. Jeg håber, I vil være med til at inspirere andre omkring jer. Det er vigtigt, at alle danskere får en forståelse for forskningen og interesse for nytænkning. Forskning er hverken kedeligt eller kun for bogorme. I kan være med til at skabe rollemodeller for andre børn og unge, så de oplever, at ny viden er en spændende del af deres hverdag, sagde Helge Sander.

Flere præmier

Ikke færre end 749 børn og unge har tilsammen haft 234 projekter med i landskonkurrencens to afdelinger: ”Natur&Teknik” for unge forskere og opfindere i 1.-8. klasse samt ”Unge Forskere og Opfindere” for alle i alderen op til 22 år.
I hver af de to konkurrencer fik 10 projekter en præmie på 1000 kr., og som noget nyt er også de skoler, der engagerer sig mest i konkurrencerne, blevet præmieret. Øsløs Skole i Vesløs i Thy belønnes med 25.000 kr. som den skole, der har sendt de fleste og bedste projekter i forhold til elevtallet til ”Natur&Teknik”. Vejle Tekniske Gymnasium får 25.000 kr. som den skole, der har sendt de fleste og bedste projekter i forhold til elevtallet til ”Unge Forskere og Opfindere”.
Landskonkurrencen Unge Forskere 2005 er også i år blevet støttet af Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet samt sponsoreret af universiteter og store danske virksomheder.

Alle pressemeddelelser om: