Fra borg til borg

18. januar 2005

Til redaktionen

Holstebro, 18. januar 2005

Vi e-mailer pressestof for Det Radikale Venstre, Viborg Amt.
De fem radikale folketingsmedlemmer i Viborg Amt er allerede trukket i arbejdstøjet og klar til at arbejde stenhårdt for at skifte Spøttrup Borg ud med Christiansborg.
Der er også vedlagt præsentation af de fem folketingskandidater.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen, Tilsted Com..
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Det Radikale Venstre, Viborg Amt ved amtsformand Thomas Berntsen, tlf. 8688 2928 el. mobil 3029 2800.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Fem radikale på vej:

Fra borg til borg

 

De fem radikale folketingsmedlemmer i Viborg Amt trak allerede i arbejdstøjet, før statsminister Anders Fogh Rasmussen udskrev folketingsvalg tirsdag middag.
Alle fem – Ole Andersen, Bo Fink, Erika Lorentsen, Poul Erik Christensen og Svend Thue Damgaard – ønsker at gøre en forskel i det landspolitiske arbejde, og derfor vil de arbejde stenhårdt under valgkampen for at skifte Spøttrup Borg ud med Christiansborg.
De fem radikale politikere bor og arbejder alle i Midt- og Vestjylland, og de vil fremstå som et fælles team. De er ganske vist vidt forskellige, men deres hjerter banker for radikal politik. Selv om de skal konkurrere om vælgernes gunst i amtet, har de fælles mål, og derfor har de benyttet deres sidste “friweekend” til at dygtiggøre sig i forhold til medier og kommunikation forud for de mange politiske møder i deres valgkreds.

Præsentation af Erika Lorentsen – Viborg kredsen

47 år gammel.
Født i Kjellerup hvor min far var husmand.
Gift med privatpraktiserende psykolog Jonas Gustafsson.
Vi har sammen to sønner på 18 og 20 år.
Uddannet tandplejer 1978.
Uddannet sygeplejerske 1983.
Arbejdet i 10 år på medicinsk-, kirurgisk-, psykiatrisk afdeling og akutmodtagelse på sygehus,
og 12 år i hjemmeplejen, de senere år med ledelse.
Radikale tillidsposter: Amtsformand i Ringkøbing amt. Hovedbestyrelsesmedlem.

Politiske mærkesager:

Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
Max 42% i skat på arbejdsindtægt, det vil skaffe mange nye jobs.
Det offentlige skal møde borgerne med tillid frem for unødig kontrol.
Sund mad i alle vuggestuer, børnehaver og skoler.
Momsfritagelse for frugt og grønt, samt økologiske varer.
Styrke vind- og bølgeenergi.
Fremme integrationen af fremmede ved tydelige forventninger og tilbud om job.
Støtte et internationalt retssamfund og fred i verden via EU og FN.
Sikre tid til nærvær til børn og ældre i samfundet.

Præsentation af Svend Thue Damgaard – Kjellerup kredsen

Jeg er 39 år, udviklingskonsulent i Post Danmark. Jeg bor med min kone Anne, med hvem jeg har 4 dejlige børn på 3, 6, 10 og 13 år. Vi er en familie med aktive børn – kaos på morgenkvisten, sports- og fritidsaktiviteter og deltagelse i bestyrelsesarbejde.
Samfundsforhold og politik er en interesse, som jeg løbende har engageret mig i ved at deltage aktivt i foreningsarbejde og debatter.

Mit politiske udgangspunkt er et social-liberalt samfundssyn. Vi skal sikre et stort socialt engagement, samtidig med at vi sørger for frihed og råderum for det enkelte menneske.

I vores del af Danmark er det vigtigt at sikre en regional udvikling, så job og uddannelser sikres og udvikles. Der skal være et afbalanceret erhvervsklima, der sikrer balancen mellem erhverv og natur/miljø.

Mærkesager:

* Miljø
* Beskæftigelse/velfærd

Ligeglad er det sidste, jeg er. Og derfor er jeg i politik: Fordi jeg vil være med til at forme fremtiden.

86 88 31 32 / 40 42 43 21
svend@xdamgaard.dk
www.drv.dk/thue

Præsentation af Ole Andersen – Thisted kredsen

Jeg hedder Ole Andersen og er folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Thisted kredsen.

Jeg er 49 år, er gift med Anni, og vi bor i Hundborg med vore to børn.

Jeg arbejder som institutionsleder under Viborg Amt. Jeg er fast ansat som leder af Limfjorden i Hurup, men er for tiden udlånt som konst. leder af Idavang i Skive.

Se mere på
www.radikale-thy.dk

Jeg synes, at vi skal:

Have miljøet tilbage på dagsordenen.

Tage føringen i forskning af vedvarende energi – igen.

Have en bedre integration.

Have lavere skat på arbejde.

Have flere i arbejde.

Have mangfoldighed i forskning og uddannelse.

Tage vores del af ansvaret i verden.

Jeg mener at:

Tillid er bedre end kontrol.

Det Radikale Venstre har gode svar på fremtidens udfordringer.

Der er fremtiden til forskel.

Præsentation af Bo Fink – Morsø kredsen

Uddannet cand. Scient fra Århus Universitet
I geografi og sidefag i erhvervsøkonomi
Underviser på Thisted Gymnasium og HF

Var i 1990-1992 ansat i EU-parlamentet
I Bruxelles.

Har været radikal altid. Har haft talrige tillidsposter: Kredsformand,
hovedbestyrelsesmedlem, medlem af partiets EU-udvalg, Miljø og energiudvalg

Interesser sig meget for lokalområdets udvikling,
EU, Miljø og vedvarende energi.

56 år, er gift og har 4 voksne børn og 3 børne-
børn. Hobby: flyvning

Bor i Sundby på Mors.
Email: bfink@operamail. com
Hjemmeside: www.radikale.dk/bofink

Politisk præsentation
Bo Fink
Morsøkredsen – Viborg amt

Globaliseringen er både en trussel og en mulighed for vores virksomheder. Det er op til os selv. Vi skal skabe et lokalt erhvervsmiljø, der tiltrækker nye arbejdspladser.

Miljø og vedvarende energi skal opprioriteres

Udvikling af et stimulerende skolemiljø med mere fokus på undervisning og dannelse end på tests

En aktiv sikkerhedspolitik, der bygger på u-landsbistand og fredsbevarende aktioner. Ikke flere militære eventyr som i Irak.

Et slankere og mere fleksibelt EU. Nej til EU-forfatningen

”Danmark har brug for en regering der bygger på
radikale værdier”

Læs mere
www.radikale.dk/bofink

Alle pressemeddelelser om: