Vikarbureau bygger bro mellem indvandrere og arbejdsgivere

7. december 2004

Til redaktionen

Holstebro, 7. december 2004

Vi fremsender pressestof for vikarbureauet Proffice A/S, som bygger bro mellem invandrere og arbejdsgivere.

Tekst ved journalist Tommi Nordlund/Tilsted Com.
Foto ved fotograf Benjamin Kürstein/Tilsted Com.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Proffice A/S, adm. direktør Peter Klaris, tlf. 3341 8810 eller mobil 7211 2700

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Vikarbureau bygger bro mellem indvandrere og arbejdsgivere

 

”Vi har aldrig efterkommet ønsker fra vores kunder om at få ”hvid arbejdskraft” – selvom det indimellem har kostet os kunder. Her har vi et samfundsmæssigt ansvar, som vi skal leve op til. Uanset prisen. Desuden er efterspørgslen efter såkaldt ”hvid arbejdskraft” langt fra så stor, som det netop nu forlyder i medierne – faktisk er tendensen, at vi får stadigt færre diskriminerende hen-vendelser – og den tendens må jo også gælde vores konkurrenter,” siger administrerende direktør Peter Klaris, vikarbureauet Proffice A/S på baggrund af radioavisen, søndag.

”Som vikarbureau nedbryder vi hver dag barrierer mellem etniske minoriteter og danske arbejds-givere. Når en virksomhed først har haft en medarbejder ude et par gange er tilliden opbygget – uanset vikarens hudfarve og navn. Kontakten er skabt, fordommene afklaret, og det sker ofte at kemien er så god, at det ender med en fastansættelse. Som vikarbureau er det vores rolle at etablere kontakter – ikke at skabe afstand mellem bestemte grupper. Hvis der er nogle få brodne kar i branchen, håber jeg, de lytter efter og ændrer politik”, slutter Peter Klaris.

Ifølge radioavisen søndag den 5. december er 6 ud af 8 danske vikarbureauer parate til at bryde loven og tilbyde kunden ”hvid arbejdskraft”, når en arbejdsgiver ønsker det. Men ifølge Peter Klaris er problemet med diskrimination kraftigt overdrevet. Tværtimod medvirker vikarbureauer i høj grad til at bygge bro og nedbryde fordomme mellem etniske minoriteter og arbejdsgivere.

Fakta

Proffice A/S er en af Nordens største virksomheder inden for bemanding, rekruttering, outsourcing og outplacement. Proffice A/S blev etableret i Danmark i år 2000, og fokuserer udelukkende på professionel personaleudvælgelse til vikariater og fastansættelser.

Alle pressemeddelelser om: