Kartoffelavlerne står foran store udfordringer

2. december 2004

Til redaktionen

Holstebro, 2. december 2004

Vi e-mailer pressestof for Dansk Kartoffelproducent-forening, som på deres stormøde i dag i Sunds bl.a. havde besøg af fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Tekst ved journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere oplysninger kontakt Dansk Kartoffelproducent-forening, formand Kristian Kristensen, tlf. 7529 2257 eller 2122 6725.

Med venlig hilsen

Inge-Lise Dinesen

 

Kartoffelavlerne står foran store udfordringer

– Det handler om udvikling af kvalitetsprodukter, sagde fødevareministeren på Dansk Kartoffelproducent-forenings stormøde.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt slæbte af med fem poser kartofler, efter at han torsdag havde talt ved Dansk Kartoffelproducent-forenings stormøde på Restaurant Søgården i Sunds.
Producentforeningens formand, Kr. Kristensen, var efter fødevareministerens indlæg hurtig til at overrække de fem poser kartofler med fem forskellige sorter som tak for, at ministeren ville deltage i stormødet.
Og den handling passede fortrinlig til Hans Chr. Schmidts tale. Han fastslog nemlig, at de danske kartoffelavlere i fremtiden bliver stillet over for en række udfordringer, som de skal være parate til at tage op sammen med de virksomheder, de leverer deres kartofler til.
– Reformen af EUs landbrugspolitik vil sammen med EUs udvidelse mod øst og bevægelsen i WTO mod en friere verdenshandel med landbrugsvarer betyde, at de sektorer, der alene konkurrerer på pris og mængde, vil få det svært. Den aktuelle prisudvikling for kartofler er et bevis på, at vi i Danmark ikke har råd til at konkurrere på prisen alene, fortsatte han.
– I stedet må der satses på udvikling af kvalitetsprodukter. Hermed mener jeg kvalitet i bred forstand. Det er således ikke kun et spørgsmål om produkternes smag, egenskaber og holdbarhed, men også leveringssikkerhed, logistik og kommunikation vil være af afgørende betydning for at fastholde de danske markedsandele for kartofler, sagde Hans Chr. Schmidt.
Fødevareministeren erindrede om, at der allerede nu gennemføres mange projekter med henblik på at sikre kvaliteten af den danske kartoffelproduktion.
– Fødevareministeriet forsøger desuden gennem kontrollen med avlen af kartofler at sikre, at der alene udbydes sunde kartofler af høj kvalitet. Men for at sikre den danske kartoffelproduktion på lang sigt i et globalt marked kræver det en styrket fokus på produktudvikling i tæt samarbejde med de virksomheder, I leverer jeres kartofler til, sagde Hans Chr. Schmidt.

Fremtiden

I det hele taget var blikket rettet mod fremtiden under stormødet.
Adm. direktør Tom Soling, G-Kartofler, talte om nytænkning inden for afsætning, og om hvordan vi får de unge til at spise kartofler. Direktør Erik Thorsen fra Thorsen Chips Kartofler ApS i Sunds fortalte om fremtiden for kontraktavl og eksport af chipskartofler. Direktør Lars Buch fra Landbrugets Kartoffelfonds forædlingsstation i Vandel informerede bl.a. om nye kartoffelsorter og nye tiltag. Direktør Finn Myllerup fra Danespo, der er én af Nordeuropas førende virksomheder inden for forædling og produktion af læggekartofler, fortalte om eksport og import af læggekartofler.

 

Alle pressemeddelelser om: