Elever kontant belønnet for interesse i forskning

18. september 2004

Til redaktionen

Holstebro, 18. september 2004

Vi e-mailer pressestof for Komiteen for Unge Forskere.
To af vinderne fra 2003 og 2004 er blevet belønnet for deres interesse i forskning, Julie Svalø Jensen og Katrine Toft Gregersen har hver fået et studierejselegat på 10.000 kr. af Soroptimistklubben i Holstebro.
Mere information findes på www.unge-forskere.dk

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved pressefotograf Bent Tilsted.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Komiteen for Unge Forskeres sekretariat ved Ryan Holm, tlf. 9742 5206 eller formanden for Holstebro Soroptimistklub, Inger Marie Bøgelund, tlf 9742 8232

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Elever kontant belønnet for interesse i forskning

 

Interessen for naturvidenskab og evnen til at omsætte den til forskning på højt niveau har skaffet to elever fra Holstebro Tekniske Skole studierejselegater på hver 10.000 kr.
Det er Soroptimistklubben i Holstebro, der i forbindelse med sit 50 års jubilæum har uddelt studierejselegaterne til 19-årige Julie Svalø Jensen og 20-årige Katrine Toft Gregersen som en påskønnelse af deres naturvidenskabelige engagement.
De to elever nåede helt til tops i konkurrencen Unge Forskere i 2003 og 2004. I den anledning blev de anerkendt for ”at besidde de egenskaber, som regeringen har som et af sine store mål at fremme, nemlig at turde give sig i kast med forskningsopgaver på et højt niveau”.

Pigernes forskning

Julie Svalø Jensen fik 2. præmie i Unge Forskere 2003 for projektet ”Fremstilling af B-vitaminet riboflavin”.
Idéen til projektet fik hun gennem sin interesse for lægemidler og andre stoffer, der påvirker organismen. På trods af problemer med at finde informationer om fremstillingsprocesser lykkedes det Julie at udvikle sin egen procesvejledning ved hjælp af en masse små forsøg. Belønningen var, at det rent faktisk lykkedes Julie at fremstille riboflavin.
Katrine Toft Gregersen fik 2. præmie i konkurrencen Unge Forskere 2004 for sit projekt: ”Minkens velfærd i vinterperioden med nedsat fodermængde”.
Katrine havde ingen kendskab til mink eller pelsdyrproduktion, inden hun gik i gang med sit projekt, men til gengæld lå dyrevelfærd hende meget på sinde. Med udgangspunkt i en udtalelse om pelsdyrproduktion fra Det Dyreetiske Råd gik Katrine i gang med at studere produktionsmiljøet for mink for derigennem at finde et indsatsområde. Valget faldt på minkens velfærd i forbindelse med afmagring inden parringsperioden.
Katrine har lavet et forsøg omkring foderets viskositet for at se, om det kunne få minken til at føle sig mere mæt og dermed mindske stress og stereotyp adfærd.

Imponeret

Primus motor i landskonkurrencen Unge Forskere, Ryan Holm, er dybt imponeret af de to elevers engagement, og han glæder sig over, at Soroptimistklubben har påskønnet det.
– Der er generelt en svigtende interesse for naturvidenskabelige fag. Målet med konkurrencen Unge Forskere er derfor at stimulere og øge interessen for naturvidenskab, miljø og teknik blandt Danmarks ungdom og at øge forståelsen for miljøets, naturvidenskabens og teknikkens betydning for vort samfunds udvikling. Danmark kan kun bevare sit velfærdssamfund, hvis vi ligger i front i Europa og i verden med de naturvidenskabelige fag, siger han.

Alle pressemeddelelser om: