De unges idrætsglæde får jysk ungdomsskole til at skifte navn

30. juni 2004

Til redaktionen

Holstebro, 30. juni 2004

Vi sender pressestof for Ungdomsskolen Lægården i Holstebro, som skifter navn til Idrætsefterskolen Lægården.

Tekst af journalist Else Hansen.
Fotos ved fotograf Thomas Juul.
Tekst og foto må kun gengives i redaktionel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Idrætsefterskolen Lægården, forstander Niels Urup Nielsen, tlf. 9742 1084 eller mobil 23 30 64 83.

Med venlig hilsen

Bent Tilsted

Fra ungdomsskole til idrætsefterskole:

De unges idrætsglæde får jysk ungdomsskole til at skifte navn

 

Ungdomsskolen Lægården i Holstebro skifter navn. Skolen skal hedde Idrætsefterskolen Lægården. På den årlige generalforsamling var der enighed om at ændre både skolens profil og navn. For nogle år siden indførte skolen en idrætslinie, og den er vokset så meget, at den ofte har dobbelt så mange elever som de øvrige linier.

– Derfor er det nye navn på skolen en klar udmelding om, at vi som skole vægter gymnastik og idræt som vigtige elementer i unge menneskers udvikling. Og med den stadigt voksende idrætslinie er vi overbeviste om, at vi har et godt grundlag at arbejde videre på som idrætsefterskole, siger forstander Niels Urup Nielsen.

Klar markering

– Skolen har altid vægtet den fysiske dannelse højt, samtidig med at vi har lagt vægt på den personlige udvikling og en faglig dygtiggørelse. Eleverne har altid haft en daglig gymnastik/idrætstime, samtidig med at de har kunnet vælge gymnastiklinie med leder-uddannelse og flere valgfag inden for boldspil og spring. Så navneændringen er også en mere klar markering af, hvad vi som kristen efterskole står for, hvad angår elevernes fysiske dannelse, siger Niels Urup Nielsen og understreger:

– Det er vigtigt for os, at vore elever kommer for at dygtiggøre sig. Og det er vores erfaring, at mange elever også profiterer fagligt af den fysiske aktivitet på skolen.

– Vi har igennem årene haft et godt samarbejde med DGI og Holstebro Gymnastikforening.
Som idrætsefterskole vil vi naturligvis fortsætte dette samarbejde, og vi vil søge at udvide det til andre områder inden for idrætten. Men selv om vi har ændret vores navn, vil vi stadig holde fast i nogle af de andre gode tilbud på skolen. Ud over Idræts- og Friluftslinien, vil det fortsat være muligt at vælge Musiklinien, Krealinien og Europalinien ved siden at idrætten, siger Niels Urup Nielsen.

Overgangen til idrætsefterskole

– Begrebet ungdomsskole er nu betegnelsen for de kommunale ungdomsskoler. Sideløbende med at vi arbejder på at udvikle os som idrætsefterskole, vil vi i det kommende skoleår være opmærksomme på, at nogle af eleverne ikke har valgt Idrætsefterskolen Lægården, men den mere almene efterskole, som vi tidligere har været opfattet som. Vi vil sørge for, at disse elever også får et udviklende og udfordrende efterskoleår, lover Niels Urup Nielsen.

Lægården har en idrætshal. Derudover er der planer om at bygge en springsal med springgrav, stortrampoliner og andre faciliteter, som skal være færdige foråret 2005.
Ændringen til Idrætsefterskolen Lægården er først helt gennemført fra skoleåret 2005/06.

Alle pressemeddelelser om: