4. præmie til Jesper fra Kolding i Unge Forskere

30. april 2004

Til redaktionen

Holstebro, 30. april 2004

Til redaktionen

Holstebro, 30. april 2004

Vi e-mailer pressestof for Komiteen for Unge Forskere, som i dag har udpeget vinderne af de to landsdækkende konkurrencer.
Jesper Roed Sørensen, Bakketoppen 1A, 6000 Kolding fik en 4. præmie for sit projekt vedr. Nitrat i drikkevand.
Han skal desuden være Danmarks repræsentant ved Stockholm Junior Water Festival, Stockholm, Sverige, august 2004.

Mere information findes på www.unge-forskere.dk

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved pressefotograf Bent Tilsted.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.
Materialet må ikke anvendes i anden forbindelse og ikke i kommerciel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Komiteen for Unge Forskeres sekretariat ved Ryan Holm, mobiltlf. 2177 4243 eller tlf. 9742 5206.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

4. præmie til Jesper fra Kolding i Unge Forskere

Videnskabsminister Helge Sander uddelte præmier i landskonkurrencen Unge Forskere 2004.

Så er spændingen udløst.
Fredag var finalisterne i den årlige landskonkurrence for unge forskere og opfindere fra hele Danmark – Unge Forskere 2004 – samlet i Ingeniørhuset i København for at dyste om kontante præmier på 121.000 kr. og udtagelse til udenlandske forsker- og opfinderkonkurrencer i Tyskland, Sverige, Norge, Irland, Japan, Kina og USA.
Blandt dem, der blev præmieret, var Jesper Roed Sørensen fra Kolding.
I alt 18 projekter nåede frem til finalen. De er bedømt af en jury på 31 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter for dansk forskning, undervisning og erhvervsliv med professor Thor A. Bak som formand og videnskabsminister Helge Sander som æresjuryformand.

I har søgt svar

Det var også Helge Sander, der sammen med den kommende formand for Unge Forskere, administrerende direktør Jørgen M. Clausen fra Danfoss, uddelte de mange præmier.
Helge Sander roste finalisterne for deres kreativitet, idérigdom og nysgerrighed.
– I har stillet spørgsmål, og I har søgt svar. I har bedrevet forskning, og I har vist resultater. Jeres arbejde er flot. I fortjener stor ros og anerkendelse. Jeg håber, at deltagelsen i de to konkurrencer har givet jer smag for at undersøge, eksperimentere og forske. Og jeg håber, at det, I nu har præsteret, vil resultere i et engageret liv i forskningens verden, sagde ministeren bl.a.
– Når jeg ser på jer, tror jeg, at der i fremtiden vil være kvalitet og resultater i dansk forskning. Vi har brug for unge mennesker som jer. Vi har brug for jeres engagement og lyst til at udforske nye emner. Det er utrolig vigtigt, at alle danskere får en forståelse og interesse for forskningen. Særligt vigtigt er det, at unge bliver mere interesserede i naturvidenskab og ny teknologi. Derfor glæder det mig, at denne konkurrence kan inspirere så mange. Jeg håber, I vil holde motivationen ved lige, og at I engang får lyst til at investere dyrebare år i en universitetsuddannelse og senere til at forske. Det er en god investering i fremtiden, fortsatte Helge Sander.

Ny rekord

Formålet med konkurrencen er at stimulere og øge interessen for naturvidenskab, miljø og teknik blandt Danmarks ungdom og øge forståelsen for miljøets, naturvidenskabens og teknikkens betydning for vort samfunds udvikling.
Tilslutningen til konkurrencen oversteg alle forventninger sidste år, da Komitéen for Unge Forskere selv overtog den og benyttede en meget aktiv website til at formidle budskabet om konkurrencen. Det viste sig at være den rigtige måde at nå de unge på, for tilslutningen blev større end nogensinde i de 14 år, konkurrencen havde været afviklet. Alligevel blev der i Unge Forskere 2004 igen sat ny rekord med 20 procent flere deltagere end sidste år. Kvaliteten af projekterne har også i år et meget højt niveau.
Konkurrencen støttes af tre ministerier, fem universiteter og store danske virksomheder. Den store støtte har betydet, at et rekordantal finaledeltagere får chancen for at deltage i internationale begivenheder. Komitéen for Unge Forskere lægger vægt på den store betydning, det også har, at de unge møder andre unge med samme interesse for naturvidenskab og teknologi på tværs af landegrænserne.

Præmieliste

I finalen i konkurrencen Unge Forskere 2004 den 30. april i Ingeniørhuset i København V blev følgende præmieret:

Natur&Teknik, konkurrencen for unge forskere og opfindere i 1. – 8. klasse:

1. præmie 10.000 kr.
2. b og 2. c, 41 elever, Sdr. Vang Skole, Søndervang 32, 6000 Kolding. Lærerne: Simon Hempel- Jørgensen og Kim Mikkelsen
Affald

2. præmie 6.000 kr.
Jacob Brix, Grønningen 13, 8410 Rønde
Kopkogeren

Cecilie Marie Kallestrup, Kongensvej 26, 2000 Frederiksberg, Bikram Singh, Borgmester Fischers Vej 11, th, 2000 Frederiksberg, Jeppe Willads Petersen, Normasvej 25, 1., 2000 Frederiksberg.
Køleskabet

3. præmie 3.000 kr.
Mathias Hansen, Nibevej 311b, 9200 Aalborg SV
Hvad er en kikkert?

7.c, Katrinebjergskolen, Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus N, 22 elever. Lærer Mads N. Jacobsen
Sundhedstjek på miljøet.

6.a, Virupskolen i Hjortshøj: Thomas Strunge Olsen, Morten O´kefe, Oliver Lundgren, Jens B. Johansen, Martin H. Svendsen. Lærer Henning Andersen.
Fuglekasseprojekt. Rapport om fugle og fuglekasser omkring Virupskolen i Hjortshøj.

Unge Forskere og Opfindere, konkurrencen for alle op til 22 år:

1. præmie 10.000 kr.
Martin Bennetzen, Munkevænget 29, 5230 Odense M.
Hypoteser og overvejelser om fremtidig cancerbehandling ved anvendelse af biofysiske principper

Charlotte Strandkvist, Erikkevej 12, 5700 Svendborg
Fluoxetin – et antidepressivt lægemiddel

2. præmie 8.000 kr.
Katrine Toft Gregersen, Bjarkesvej 21, 7500 Holstebro
Minkens velfærd i vinterperioden med nedsat fodermængde

Lars Paulsen, Brigadevej 12, 6400 Sønderborg
Exoplaneter omkring 47 Ursa Majoris og 51 Pegasus

Anders Utoft Madsen, Holtumvej, 7100 Vejle, Martin Hardorf, Jernbanegade 26, 8723 Løsning
MediGum – medicinsk tyggegummi

3. præmie 5.000 kr.
Casper Bull Jensen, Kirkebro 15, 7150 Barrit, Frederik Kristensen, Vork Skolevej 4, 6040 Egtved
Fræser

Jens Due, Bakken 24, 6430 Nordborg, Morten Tychsen, Sankelmarkvej 24, 6400 Sønderborg
LightBus

Johan Samsing, Nøddevænget 22, 5792 Årslev
Kosmologi

4. præmie 3.000 kr.
Jesper Roed Sørensen, Bakketoppen 1A, 6000 Kolding
Nitrat i drikkevand

Peter Boysen, Pilen 4, 2MF, 7120 Vejle Øst, Jonas Smit Andersen, Finlandsvej 39, 7100 Vejle.
Optimering af ølbrygning

Michael Arvedsen, Turkisvej 8, 4040 Jyllinge
Magnetfeltet omkring strømførende ledere

Rasmus Jensen Kyhl, Mads Bruus, Patrick Bach, Morten R. Winther, Rasmus Christensen, Rønde Skole, Skrejrupvej 1, 8410 Rønde
Gyllebehandlingsanlæg til små og mellemstore landbrug

Danmarks repræsentanter ved EU-konkurrencen i Dublin, Irland, september 2004
Charlotte Strandkvist, Erikkevej 12, 5700 Svendborg
Fluoxetin – et antidepressivt lægemiddel

Danmarks repræsentanter ved Expo Science Europe, Dresden, Tyskland, juli 2004
Jacob Brix, Grønningen 13, 8410 Rønde
Kopkogeren

Casper Bull Jensen, Kirkebro 15, 7150 Barrit, Frederik Kristensen, Vork Skolevej 4, 6040 Egtved
Fræser

Rasmus Jensen Kyhl, Mads Bruus, Patrick Bach, Morten R. Winther, Rasmus Christensen, Rønde Skole, Skrejrupvej 1, 8410 Rønde
Gyllebehandlingsanlæg til små og mellemstore landbrug

Danmarks repræsentant ved Stockholm Junior Water Festival, Stockholm, Sverige, august 2004
Jesper Roed Sørensen, Bakketoppen 1A, 6000 Kolding
Nitrat i drikkevand

Danmarks repræsentanter ved International Exhibition for Young Engineers, Tokyo, Japan, august 2004
Anders Utoft Madsen, Holtumvej, 7100 Vejle, Martin Hardorf, Jernbanegade 26, 8723 Løsning
MediGum – medicinsk tyggegummi

Danmarks repræsentanter ved Project Show for Young Engineers, Shanghai, Kina, november 2004
Martin Bennetzen, Munkevænget 29, 5230 Odense M.
Hypoteser og overvejelser om fremtidig cancerbehandling ved anvendelse af biofysiske principper

Katrine Toft Gregersen, Bjarkesvej 21, 7500 Holstebro
Minkens velfærd i vinterperioden med nedsat fodermængde

Jens Due, Bakken 24, 6430 Nordborg, Morten Tychsen, Sankelmarkvej 24, 6400 Sønderborg
LightBus

Deltagelse i Nobelprisfestlighederne i Stockholm, december 2004
Charlotte Strandkvist, Erikkevej 12, 5700 Svendborg
Fluoxetin – et antidepressivt lægemiddel

Danmarks repræsentanter ved Intel ISEF, International Science and Engineering Fair, Phoenix, Arizona, USA, maj 2005
Lars Paulsen, Brigadevej 12, 6400 Sønderborg
Exoplaneter omkring 47 Ursa Majoris og 51 Pegasus

Johan Samsing, Nøddevænget 22, 5792 Årslev
Kosmologi

Gæsteudstiller ved Norges nationale konkurrence, april 2005
Martin Bennetzen, Munkevænget 29, 5230 Odense M.
Hypoteser og overvejelser om fremtidig cancerbehandling ved anvendelse af biofysiske principper

Gæsteudstiller ved Sveriges nationale konkurrence, april 2005
Peter Boysen, Pilen 4, 2MF, 7120 Vejle Øst, Jonas Smit Andersen, Finlandsvej 39, 7100 Vejle.
Optimering af ølbrygning

Alle pressemeddelelser om: