Holstebro-lærer hædres med H.C. Ørsteds bronzemedalje

3. oktober 2003

Til redaktionen

Holstebro, 3. oktober 2003

Vi e-mailer pressestof for Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), som har besluttet at hædre lærer Ryan Holm fra Holstebro med H.C. Ørsted Medaljen i bronze for hans entusiastiske arbejde med at skabe interesse for forskning.
Prisuddelingen finder sted mandag 13. oktober kl. 19.30 på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, København K.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen/Tilsted Com samt privatfoto.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.
Materialet må ikke anvendes i anden forbindelse og ikke i kommerciel sammenhæng.

Yderligere oplysninger kan fås hos præsidenten for Selskabet for Naturlærens Udbredelse, direktør, professor, dr. scient Dorte Olesen, tlf. 3587 8889.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Holstebro-lærer hædres med H.C. Ørsteds bronzemedalje

Ryan Holm er en ildsjæl i arbejdet med at aktivere unge til at interessere sig for forskning, lyder én af begrundelserne fra Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har besluttet at hædre lærer Ryan Holm fra Holstebro med H.C. Ørsted Medaljen i bronze for hans entusiastiske arbejde med at skabe interesse for forskning hos eleverne i både folkeskolen,ungdomskoler, efterskoler og på handels- og tekniske skoler og i gymnasiet.
Ryan Holm, der i årtier har været ildsjælen i Komitéen for Unge Forskeres forskerkonkurrencer, tildeles officielt H.C. Ørsted Medaljen i bronze mandag den 13. oktober på Geologisk Museum på Østervold i København.
– Ryan Holm har i årenes løb aktiveret mange unge mennesker over hele landet til at interesse sig for forskning og praktisere forskning under deres uddannelser. Hans arbejde som ankermand i konkurrencerne for folkeskoleelever, elever på handels- og tekniske skoler samt gymnasieelever har altid været udført med stor ihærdighed. Ryan Holm har gennem praktisk motivation og formidling været i stand til at skabe øget interesse blandt de unge for forskning her i landet, og han er aldrig veget tilbage for udfordringerne, fortæller præsident for Selskabet for Naturlærens Udbredelse, direktør, professor, dr. scient Dorte Olesen.

Energisk og målrettet

– Med tildelingen af H.C. Ørsted Medaljen i bronze ønsker vi at værdsætte Ryan Holms energiske og målrettede virke. Med sin indsats har han på en væsentlig måde fremmet det formål, der lå H.C. Ørsted på sinde ved oprettelsen af Selskabet for Naturlærens Udbredelse: At formidle eksakt naturvidenskab til brede kredse i samfundet. Selskabet vil med denne medaljeuddeling fremhæve, at videnskab er for alle aldre, og at det er vigtigt at skabe gode rammer for unge forskere helt ned i skolealderen, tilføjer Dorte Olesen.
Selskabet for Naturlærens Udbredelse, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe som protektor, uddeler ikke medaljer hvert år. Faktisk kan der gå en del år imellem, at der uddeles medaljer – og derfor er æren så meget desto større for Ryan Holm.
Når den engagerede Holstebro-lærer modtager H.C. Ørsted Medaljen i bronze på Geologisk Museum, uddeler Selskabet for Naturlærens Udbredelse også et legat til en ung lovende fysikforsker. “Kirstine Meyers Legat” tildeles Charlotte Fløe Kristjansen fra Sorø.

CV

Ryan Holm
Klintevej 35
DK-7500 Holstebro
Tlf. 97 42 52 06
Fax 97 42 91 41
Mail: ryanholm@post3.tele.dk

6. august 1937: Født i Holstebro.

1957: Matematisk-naturvidenskabelig student, Herning Gymnasium.
1958: Belønnet af Carnegie Fonden for at redde to drenge fra at drukne.
1961: Dimitteret som lærer fra Skive Seminarium.
August 1961: Ansat som lærer ved Holstebro Kommune.
1961 – 1963: Aftjent værnepligt ved Jydske Dragonregiment.
1967 – 1987: Arbejdet med FYSIKERNÅLEN, som blev arrangeret af Familie-Journalen
1969 – 1980: Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole.1972 -: Den første af mange bøger udgives
1972 – 1983: Medarbejder ved forskellige populærvidenskabelige blade.

1975 – 1980: Redaktør af Phillips Information Bulletin.
1983 – 1997 : Ansat ved Morgenavisen Jyllands-Posten.
1989 – 1996 : Daglig leder og National Organiser for “JP-Forsker”, arrangeret af Morgenavisen Jyllands-Posten. Jurymedlem.
1996 – 2002: Sekretariatsleder og National Organiser for “Unge Forskere”, arrangeret af Nyhedsmagasinet Ingeniøren. Jurymedlem.
1990: Arrangør af “2nd European Union Contest for Young Scientists” i København.
1993 – 1996: Jurymedlem i The National Science Contest i Storbritannien arrangeret af The British Association for the Advancement of Science.
1994 – 1998: Bestyrelsesformand og projektleder ved forsøg på at etablere et videncenter “RØR VED VERDEN – Touch the World in Holstebro”.
1996: Rådgiver for undervisningsministeriet i Litauen med henblik på etablering af en forskerkonkurrence.
1996- 1998: Medlem af Steering Group, der rådgiver Commissionen om “European Union Contest for Young Scientists” . Repræsentant for medlemsstaterne.
1996 – 1999: Talsmand for juryen i “European Journalist Award”, der blev arrangeret af “Young Europeans environmental Research” og sponsoreret af Deutsche Bank, Frankfurt.
2000 – : Medlem af styregruppen og initiativtager til “Naturvidenskab i Vestjylland”, der har til formål at stimulere interessen for naturvidenskab i Vestjylland.
2002 – : Medlem af Steering Group, der rådgiver Commissionen om “European Union Contest for Young Scientists” . Repræsentant for medlemsstaterne.
2002: Arrangeret en teknologidag for alle 6. klasser i Holstebro Kommune. 400 elever byggede og programmerede en robot med Robolab.
2003- : Komitemedlem i MILSET Europe, der har til formål at udbrede
interessen for naturvidenskab og formidle, at unge forskere kan
mødes på tværs af landegrænserne

Alle pressemeddelelser om: