Skjulte lederevner bliver nu synlige

11. august 2003

Til redaktionen

Holstebro, 11. august 2003

Vi fremsender pressestof vedr. et nyt tæt samarbejde mellem dansk erhvervsliv og hjemmeværnet.
De har sammen udviklet systemet “Det Personlige Kompetenceregnskab”, og det synliggør, i hvor høj grad de frivillige ledere omsætter deres lederuddannelse til praktisk lederskab.
Læs mere på http://www.detpersonligekompetenceregnskab.dk

Foto fra dagens pressemøde kommer på mail i løbet af eftermiddagen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til distriktschef, oberstløjtnant Kim Astrup, Hærhjemmeværnsdistrikt Århus, tlf. 8626 1919 eller chef for skolesektionen, major Knud Nielsen, Hjemmeværnsskolen, tlf. 7528 9355.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Dansk erhvervsliv og hjemmeværnet i tæt samarbejde:

Skjulte lederevner bliver nu synlige

 

En række større danske virksomheder og hjemmeværnet har i et unikt samarbejde udviklet et nyt evalueringssystem, der henter de skjulte lederevner hos hjemmeværnets frivillige ledere frem i lyset. Systemet hedder “Det Personlige Kompetenceregnskab”, og det synliggør, i hvor høj grad de frivillige ledere omsætter deres lederuddannelse til praktisk lederskab.
– Jeg synes, det er et særdeles værdifuldt projekt. Det viser, at hjemmeværnet og det civile erhvervsliv kan bruge hinanden som sparringspartnere på flere fronter. Dels bliver hjemmeværnets ledelsesmæssige kvaliteter synliggjort, dels får erhvervslivet mulighed for at udnytte disse kvaliteter hos deres medarbejdere i hverdagen, fastslår tidligere udenrigsminister og formand for Interforce, Uffe Ellemann-Jensen.
“Det personlige kompetenceregnskab” er et spændende tilbud til erhvervsvirksomhederne, fordi den færdiguddannede mellemleder, leder eller chef fra hjemmeværnet evalueres på kompetencer, som er defineret og fastlagt i samarbejde med en række større virksomheder.

Vigtige værdier

Erhvervslivets behov for dygtige ledere, særligt i de små og mellemstore virksomheder, er baseret på en faglig uddannelse samt nogle ledelsesmæssige færdigheder. De virksomheder, der har bidraget til udviklingen af “Det Personlige Kompetenceregnskab” – TDC A/S, TERMA A/S, Yding gruppen, Viborg Handelsskole, Tilsted Communication m.fl. – har med afsæt i hjemmeværnets lederuddannelser vurderet, at de “bløde” ledelsesmæssige værdier er særlig vigtige for erhvervslivet.
– Det er et godt initiativ, der rigtigt anvendt og styret vil være et dokument af værdi for såvel et CV som en virksomhed. “Det Personlige Kompetenceregnskab” siger noget om holdning generelt og noget om indsats specifikt. Det måler på centrale lederegenskaber og dækker væsentlige behov for dokumenteret faktisk udvist lederadfærd, siger personalechef i TDC, Per Kracht.
En ganske stor gruppe mennesker gennemfører i hjemmeværnet en struktureret og målrettet lederuddannelse i deres fritid. Dernæst udøver de i praksis ledergerningen i en militær organisation med ansvar for soldater, materiel, administration, m.v. Ledelsesansvaret for den frivillige leder omfatter enhedsstørrelser fra 12 til ca. 250 soldater. Det er en stor opgave, fordi mandskabet ikke er drevet af lønkroner, men alene af motivation for opgaven.
Uddannelse af ledere er en kerneproduktion for Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Uddannelserne tilpasses løbende de ændrede krav til førere og ledere. Uddannelserne bygger i princippet på tre moduler. Indledningsvis erhverves den teoretiske ballast gennem fjernundervisning, dernæst tilstedeundervisning herunder afprøvning af teorien i praksis og efterfølgende udøvelse af ledergerningen. En systematik, der gennemføres i relation til hvert enkelt ledelsesniveau. Uddannelsen er effektiv, målrettet og struktureret, men fokuseret på det militære miljø.

Praktiske eksempler

“Det Personlige Kompetenceregnskab” indeholder ud over evalueringen af ledelsesadfærd tillige et udviklingsværktøj, der skal sikre en fortsat personlig udvikling på det ledelsesmæssige område. De frivillige ledere og chefer får her et tilbud om evaluering, som – hvis evnerne rækker – kan give den enkelte et flot bevis i hænderne.
At hjemmeværnets lederuddannelser allerede anvendes af erhvervslivet, er der mange eksempler på. Én af dem er leder af ældreområdet i Bjerringbro Kommune, Erling Lemming: “Jeg er uddannet sygeplejerske og diakon. Min uddannelse og erfaring som underafdelingschef i hjemmeværnet gav mig modet og den fornødne ledelsesmæssige ballast til at tackle min civile ledelsesopgave med ca. 300 ansatte”.
Ideen bag projektet stammer fra den frivillige chefkreds ved Hærhjemmeværnsdistrikt Århus. I sommeren 2002 blev der udarbejdet en strategiplan for udvikling af distriktet, hvor fokus på udvikling og fastholdelse af de ledelsesmæssige kompetencer var én af målsætningerne.

Alle pressemeddelelser om: