Kartofler på nettet

19. februar 2003

Til redaktionen

Holstebro, 19. februar 2003

Vi fremsender pressestof for Dansk Kartoffelproducent-forening, som i næste uge præsenterer kartoflens nye hjemmeside – www.kartoffel-info.dk
Præsentationen finder sted på Grindsted Landbo- og Husholdningsskole fredag d. 28. februar fra kl. 14.00 – 15.30.
Hjemmesiden er udarbejdet af planteavlslærer Anne Eriksen.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotojournalist Tom Laursen.
Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderliger oplysninger om Dansk Kartoffelproducent-forening kan fås på
www.kartoffelproduktion.dk og www.kartoffel-produktion.dk

Yderligere informationer – kontakt Dansk Kartoffelproducent-forening, formand Kristian Kristensen, tlf. 7529 2257 eller 2122 6725.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Kartofler på nettet

 

For børn og unge er Internettet et naturligt sted at søge oplysninger. Derfor har Dansk Kartoffelproducent-forening taget initiativ til at få lavet en hjemmeside om kartofler, der først og fremmest skal give landets skoleelever indblik i den traditionelle danske spise.
– Hjemmesiden er beregnet til undervisningsbrug, og hvis forbrugerne også kan lide den, er det helt fint. Skulle den oven i købet giver et positivt indtryk af landbruget, gør det heller ikke noget, siger planteavlslærer Anne Eriksen fra Grindsted Landbo- og Husholdningsskole, der er idékvinden bag den nye hjemmeside.
Hjemmeside-projektet bygger dels på idékataloget til folkeskolerne “Kartoflen vender tilbage” fra Grindsted Landbrugsskole, dels på Dansk Kartoffelproducent-forenings 25 års jubilæumskonkurrence for handelsskoleklasser. De to initiativer gav så mange gode idéer til skoleundervisning om kartofler, at producentforeningen søgte og fik midler fra Kartoffelafgiftsfonden til videreudvikling af idéerne. Kartoffelproducent-foreningen henvendte sig derpå til Anne Eriksen med ønsket om at få oprettet en hjemmeside, der kan stille så mange almene oplysninger om kartoflen som muligt til rådighed for både skoleelever og forbrugere.

Idégrundlaget

– Det er meningen, at eleven og til dels forbrugeren skal kunne få svar på næsten alle deres spørgsmål inden for selve hjemmesiden uden at skulle forvilde sig ud på resten af Internettet. Al tekst er forsøgt skrevet i en munter ånd, og der er lærer- og elevvejledninger. Men der lægges op til kreativ brug, fortæller Anne Eriksen.
På hjemmesiden angribes kartoflen fra utallige vinkler, og det illustreres, hvordan den kan indgå i stort set samtlige fag i folkeskolen. Der lægges op til tværfagligt samarbejde, der i bedste fald kan munde ud i en hel emneuge med kartoflen.
– Undertiden kan nogle måske mene, at kartoflen bliver væk, når f.eks. kartoffeltyskernes livsvilkår beskrives, eller når der gives en generel beskrivelse af svampesygdomme eller ukrudtsmidler. Andre vil måske synes, at det er poppet at medtage ting som kartoffeltryk og andet, og hvad kartofler i Peru egentlig har med danske kartoffelavlere at gøre. Men vi mener, at det er en god måde at smugle kartoflen ind ad bagvejen på, siger Anne Eriksen.

 

 

Alle pressemeddelelser om: