Forskere og virksomheder skal samarbejde til gavn for Danmark

29. oktober 2002

Til redaktionen

Holstebro, 29. oktober 2002

Vi e-mailer pressestof for AGCO Dronningborg Industries A/S, Randers, som netop har haft besøg af minister for videnskab, teknologi og udvikling, Helge Sander (V). Firmaet har gennem de sidste år investeret et betragteligt antal millioner kroner i forskning og udvikling.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Thomas Juul/Tilsted Com.
Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt AGCO Dronningborg Industries A/S, sekretær Lisbeth Hansen, tlf, 8910 8946, som vil sørge for kontakt til direktør Per Kremmer.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Forskere og virksomheder skal samarbejde til gavn for Danmark

Danmark må ikke forspilde muligheden for at bevare sin førerposition på landbrugsområdet, mener AGCO Dronningborg Industries A/S.

Intet andet land i verden er landbrugsmæssigt så højtudviklet som Danmark. Det skyldes et tæt samarbejde mellem dygtige landmænd, initiativrige virksomheder og målrettede forskere. Den førerstilling kan Danmark bevare i mange år endnu, hvis forskere og virksomheder får chancen for at arbejde tæt sammen i højteknologiske klynger.
Det fastslår Fieldstar-direktør Per Kremmer, der er ansvarlig for AGCO´s globale højteknologiske produktudvikling inden for bl.a. præcisions-jordbrug, informationsteknologi og satellitnavigation. I de sidste 10-15 år har netop AGCO Dronningborg Industries A/S med hovedsæde i Randers investeret et betragteligt antal millioner kroner i forskning og udvikling, og i Per Kremmers øjne eksisterer der i Danmark en samlet viden og ekspertise, som erhvervslivet og forskningsmiljøet i fællesskab kan udbygge til gavn for landbruget og fødevarekvaliteten i hele verden.
– Jeg er helt enig med VK-regeringen i, at det i fremtiden er utroligt vigtigt, at danske virksomheder, myndigheder og institutioner finder sammen i nye regionale fællesskaber, som kan klare sig i kapløbet om de nationale og internationale forskningsmidler. Hos Dronningborg føler vi selv, at vi har en stor kulturarv at forvalte på grund af de danske forskningsresultater. I Danmark er der en lang tradition for et tæt samspil mellem erhverv, industri og forskning, og et godt eksempel er Danmarks Jordbrugsforskning. Derfor ser vi besparelser i det offentlige forskningsmiljø som noget, der kan give dybe ridser i arvesølvet, konstaterer Per Kremmer.

Unik position

Dronningborg har igennem flere år medvirket i adskillige forsknings- og udviklingsprojekter både på nationalt og internationalt plan og har i den forbindelse kontakter til mere end 25 landbrugsuniversiteter og forskningsinstitutioner i den vestlige verden. Hovedsigtet i mange af projekterne har været at udvikle teknologi, der muliggør et mere miljøvenligt, sikkert og bæredygtigt landbrug.
– Vi har et godt og spændende udviklingsmiljø med mange dygtige ingeniører. Det er vigtigt for fremtiden, at de kontakter og samarbejder, der er etableret til den landbrugsrelaterede forskning i Danmark, kan udbygges yderligere, siger Per Kremmer.
Han har netop haft chancen for at drøfte de forskningsmæssige perspektiver med minister for videnskab, teknologi og udvikling, Helge Sander (V), under et uformelt ministerbesøg på den store Randers-virksomhed.
– Vi er en del af den verdensomspændende amerikanske AGCO-koncern og dermed én af Danmarks meget internationale landbrugsvirksomheder. I årenes løb har vi gennem forskning fået bygget informationsteknologi og vidensøkonomi ind i vore avancerede mejetærskere og traktorer. Det er med til at gøre dansk landbrug til noget helt unikt, og for at fastholde og udbygge den position er det vigtigt, at vi har samarbejdspartnere inden for det offentlige forskningsmiljø, siger Per Kremmer.

Afgørende indflydelse

Fieldstar-direktøren glæder sig over, at regeringen med Helge Sander i spidsen vil bakke op om de forskningsmiljøer og institutioner, som åbner deres porte for erhvervslivet. Ministeren har tidligere sagt, at “vi vil have flere erhvervsfolk ind i universiteternes ledelser. Ikke for at styre forskningen, men for at hjælpe med at lægge den overordnede strategi og prioritering. Og vi vil gennem institutionernes kontrakter sørge for, at der bliver en klar økonomisk gulerod for dem, der samarbejder med erhvervslivet”.
– Al den viden, som Danmark har opbygget på landbrugsområdet, er af en størrelse, som ingen virksomhed alene kan løfte. Så hvis vi i samarbejde forstår at få kædet forskningsmiljøerne sammen, får Danmark afgørende indflydelse på, hvordan landbruget udvikler sig på verdensplan både med hensyn til informationsteknologi og højteknologiske løsninger, siger Per Kremmer, der selv sidder i styregruppen for Aalborg Universitets Center for Jordbrugsteknologi.
– De nationale grænsebomme er væk, og med udsigt til en verden med stadig større rift om studerende, forskere og bevillinger er der næppe tvivl om, at danske universiteter og forskningscentre kommer til at se sig selv som internationale spillere på en ny og anderledes måde, mener Per Kremmer.

Alle pressemeddelelser om: