Vi får 50 øre pr. kg – I giver 7 kr. pr. kg

7. oktober 2002

Til redaktionen

Holstebro, 7. oktober 2002

Vi fremsender pressestof for Dansk Kartoffelproducent-forening, som ruster sig til kamp. De vil ikke længere finde sig i, at det er alle andre end lige netop dem selv, der tjener penge på kartofler.
Bemærk venligst at hvis I anvender billedet af en af de andre medlemmer af bestyrelsen end formand Kristian Kristensen, at I retter navnet i teksten i pressemeddelelsen.
Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen.
Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.
Yderliger oplysninger om Dansk Kartoffelproducent-forening kan fås på
www.kartoffelproduktion.dk og www.kartoffel.produktion.dk

Yderligere informationer – kontakt Dansk Kartoffelproducent-forening, formand Kristian Kristensen, tlf. 7529 2257 eller 2122 6725.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

Kartoffelavlerne ruster sig til kamp:

Vi får 50 øre pr. kg – I giver 7 kr. pr. kg

 

De danske kartoffelavlere vil ikke længere finde sig i, at det åbenbart er alle andre end lige netop dem selv, der tjener penge på kartofler!
Avlerne får ca. 50 øre for hvert kilo, de producerer. Det er kun lidt over halvdelen af fremstillingsprisen. Men når forbrugerne skal købe kartoflerne i forretningerne, koster et kilo rask væk seks-syv kr. Alene staten snupper i momspenge tre gange så meget pr. kilo kartofler, som avlerne får.
– Vi er dybt forundrede over, hvor pengene bliver af. Der er ingen rimelighed i, at når vi sælger et kilo kartofler til 50 øre, skal forbrugerne betale 10-15 gange så meget for dem. Det er på tide, at vi, der laver alt arbejdet med at fremstille kartoflerne, også får den pris, det koster at lave kvalitet. I øjeblikket er afregningen til avlerne så lav, at det ikke er lønsomt at dyrke kartofler. Det kan vi leve med i en kortere periode, men kun hvis det betyder, at forbrugerne også kan købe dem billigere, så de får lyst til at bruge flere kartofler, siger formanden for Dansk Kartoffelproducent-forening, Kristian Kristensen fra Ansager.

Ruster sig til kamp

Derfor ruster kartoffelproducent-foreningen sig til kamp. Dels vil foreningen have gennemført en mindstepris, dels vil foreningen have indført kontrakter på alle de produktioner, de får ordrer på. Kun på den måde kan der atter skabes økonomi i dansk kartoffelavl.
– I år har vi haft fantastisk godt vejr, en fin kvalitet og et godt udbytte. Men det nytter bare ikke ret meget, når markedet oversvømmes med billige kartofler. Hvis ikke vi får lavet en mindstepris og kun producerer de kartofler, vi har kontrakter på, sparker vi os selv bagi. Oven i det hele kommer så, at både driftsomkostninger og kemikalieafgifter er løbet løbsk og udhuler økonomien, fastslår Kristian Kristensen.
– Vi har efterhånden sagt det mange gange, og nu er tiden inde til at lade handling følge ord: Det er bydende nødvendigt, at de danske kartoffelavlere viser sammenhold, for kun i fællesskab kan vi få vore krav igennem. Derfor har vi også i kartoffelproducent-foreningen sat os for, at vi vil have forbrugerne og aftagerne i tale. Ellers vil det for alvor tynde ud blandt de danske kartoffelavlere, siger han.

Alle pressemeddelelser om: