Højskole styrker den musikalske fødekæde

7. juli 2002

Til redaktionen

Holstebro, 7. juli 2002

Vi fremsender pressestof for Holstebro Højskole, som laver en orkesterlinie i Holstebro, og dermed styrker højskolen den musikalske fødekæde.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Thomas Juul.
Tekst og fotos må kun gengives i redaktionel sammenhæng.
Materialet må ikke anvendes i anden forbindelse og ikke i kommerciel sammenhæng.

Yderligere informationer – kontakt Holstebro Højskole, forstander Ole Skov Thomassen,
tlf. 9742 4822 eller privat 9740 5009.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted

 

Højskole styrker den musikalske fødekæde

Den professionelle musikverden har store forventninger til ny orkesterlinie i Holstebro.

Holstebro Højskole vil til efteråret summe af begejstring og pionérånd, når den som den første i Danmark tager fat på en målrettet uddannelse af klassiske orkestermusikere. Forventningerne er da også store i den professionelle musikverden, fordi den ser uddannelsen som en tiltrængt fornyelse af den musikalske fødekæde.
Den nye orkesterlinie er blevet til i et samarbejde mellem højskolen, Radiosymfoniorkestret, Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og Holstebro Musikskole, og én af grundidéerne er, at eleverne kan bruge orkesterlinien både personligt og uddannelsesmæssigt. Nogle vil bruge den, fordi de har planer om en uddannelse og en karriere inden for musik, mens andre vil bruge den for at blive gode amatørmusikere også i orkestersammenhæng.

En slags mesterlære

– Som professionel musiker ser jeg uddannelsen som en slags mesterlære, hvor eleverne enten får appetit på at fortsætte med krop og sjæl eller erkender, at det alligevel ikke er den vej, de vil. Det kræver en ganske særlig disciplin og vilje at gøre sin hobby til sit liv, og jeg tror, der går adskillige talenter rundt og føler sig ensomme. Højskolen kan samle disse talenter og give dem fornemmelsen af, hvad et professionelt musikerliv kræver af dem, siger formanden for Radiosymfoniorkestret, Holstebro-drengen Gert Sørensen.
Han sammenligner gerne kravene til en orkestermusiker med de forhold, som f.eks. fodboldspillere skal indordne sig under.
– Fodboldspillere kan kun begå sig, hvis de kender deres plads på holdet og kan følge den taktik, der er lagt i den givne situation. Et stort orkester kan også kun fungere, hvis de enkelte musikere ved, at de har en bestemt funktion og er en del af helheden. Den type folk kan højskolens nye orkesterlinie være med til at skabe, og jeg er glad for, at nogen nu tager ansvaret for, at den musikalske fødekæde kommer på et højere niveau, siger Gert Sørensen.

Fremragende idé

Også lederen af orkesterafdelingen på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, professor Niels-Ole Bo Johansen, glæder sig over Holstebro Højskoles nye orkesterlinie.
– Det er en fremragende idé, for der er brug for alternative tiltag, som kan råde bod på politikernes manglende vilje til at tage et ansvar. Jeg synes, politikerne svigter os fatalt ved ikke at opprioritere musikundervisningen i folkeskolen. Det skyldes nok, at der er flere stemmer i at interessere sig for sport! siger Niels-Ole Bo Johansen.
– Når man beskæftiger sig med musik, arbejder man med noget, der er større end én selv. Det er en livslang læringsproces at være musiker. I et orkester er der både stjerner og vandbærere. Kravene til, hvad en orkestermusiker skal kunne, har ændret sig. Orkestrene tager ikke de samme chancer som før ved at satse på et talent på forventet efterbevilling. I dag skal man for at vinde konkurrencerne i såvel danske som udenlandske orkestre være relativt færdiguddannet og dertil have store sociale færdigheder. Det kan vi ikke udelukkende nå på konservatoriet, og derfor vil højskolen opfylde et behov, som bliver stadigt større i kraft af, at den manglende grundskoling fra folkeskolen trænger tydeligere og tydeligere igennem, siger han.

Alle pressemeddelelser om: