Dansk Kartoffelproducent-forening advarer mod skævvridning

5. maj 2002

Til redaktionen

Holstebro, 5. maj 2002

Vi fremsender pressestof for Dansk Kartoffelproducent-forening. De vil have, at en ny afgift på kartofler skal gælde både de danske og udenlandske.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen.
Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderliger oplysninger om Dansk Kartoffelproducent-forening kan fås på
www.kartoffelproduktion.dk og www.kartoffel.produktion.dk

Yderligere informationer – kontakt Dansk Kartoffelproducent-forening, formand Kristian Kristensen, tlf. 7529 2257 eller 2122 6725.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Dansk Kartoffelproducent-forening advarer mod skævvridning:

Ny afgift på kartofler skal gælde både de danske og udenlandske

Dansk Kartoffelproducent-forening vil ikke have skyld for, at den har ødelagt en planlagt kampagne, der skulle få de danske forbrugere til at købe flere kartofler.
– Det er helt i orden med os at hæve afgifterne på spisekartofler med to kr. pr. 100 kg for at skaffe midler til en kampagne, der skal vende nedgangen i danskernes forbrug af kartofler. Men afgiften skal foruden danske spisekartofler også omfatte de udenlandske spisekartofler, der importeres og pakkes herhjemme, og dem, der importeres færdigpakket til detailhandel, siger formanden for Dansk Kartoffelproducent-forening, Kristian Kristensen.
Foreningen har derfor skriftligt henvendt sig til fødevareminister Mariann Fischer Boel for at protestere over planerne.
– Vi har fuld forståelse for, at der er behov for penge til afsætningskampagnen, men det skal altså ske på en måde, som ikke på forhånd stiller danske spisekartofler prismæssigt ringere end de importerede kartofler. Vi tvivler i øvrigt på, at det ifølge EU´s regler er lovligt at indføre negativ særbehandling af et bestemt områdes producenter, fortsætter han.

Dårlige erfaringer

Den storstilede kampagne har været planlagt siden 1998 og har resulteret i mange møder samt et stort forprojekt med EU-godkendelse. Den nye afgift på to kr. pr. 100 kg spisekartofler er beregnet til at kunne indbringe ca. 12 mio. kr. til afsætningsfremme.
I den forbindelse konstaterer Dansk Kartoffelproducent-forening, at den har dårlige erfaringer med opkrævningen af den eksisterende afgift.
– Da den blev indført, var der bred tilslutning til den. Grunden til det var løftet om, at en tredjedel af de indkomne afgifter ville blive brugt til afsætningsfremme. Det løfte er aldrig tilnærmelsesvis blevet indfriet. Derfor håber vi på, at der kan findes en anden opkrævningsform og administration af midlerne, så de bliver brugt til afsætningsfremme og ikke noget som helst andet, siger Kristian Kristensen.

Uforståeligt

Én af anklagerne mod foreningens holdning er, at de udenlandske spisekartofler kun udgør nogle få procent af det totale salg.
– Jamen, hvis de udenlandske kartofler kun udgør så lille en del, er det jo uforståelig, at man ikke vil pålægge dem afgiften. Så spiller de jo ingen rolle. Sandheden er vel nærmere, at der faktisk importeres en del udenlandske kartofler, som pakkerierne pakker om i deres egen emballage, siger kartoffelproducent-foreningens formand.
Opkrævningen af den nye afgift på to kr. skulle efter planen begynde den 1. juli, men den bliver formentlig udskudt, indtil landbrugets organisationer, Kartoffelafgiftsfonden og Direktoratet for Fødevare-Erhverv har fundet en løsning.

Alle pressemeddelelser om: