Opfordring fra landets professionelle tagentreprenører

28. april 2002

Til redaktionen

Holstebro, 28. april 2002

Vi fremsender pressestof for Danmarks største sammenslutning af tagdækkere – inta.
De vil have luget ud blandt de kolleger, der for at klare sig i konkurrencen bruger ikke-brandgodkendte tagdækningsmaterialer.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen og Thomas Juul, Tilsted Communication.

Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Indkøbsforeningen inta, direktør Steen Roelsgaard,
tlf. 7583 8777.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Opfordring fra landets professionelle tagentreprenører:

Nu må ministeriet luge ud i branchen

De professionelle tagentreprenører vil have luget ud blandt de kolleger, der for at klare sig i konkurrencen bruger ikke-brandgodkendte tagdækningsmaterialer.
Derfor vil Danmarks største sammenslutning af professionelle tagentreprenører – inta – have Erhvervsministeriets Boligstyrelse til at stille krav om, at tagentreprenørerne kan dokumentere materialernes lovlighed, når de afgiver tilbud på byggerier.
– Vi har erfaret, at en del leverandører af tagpapmaterialer sælger produkter, der ikke opfylder byggelovens krav om flyvebrandtestning. Produkterne er billigere end de brandgodkendte, og da der i øjeblikket ikke er krav om dokumentation, bruge nogle produkterne for at sikre sig markedsandele. Det er imidlertid ingeniører, arkitekter og hovedentreprenører, der står med smerten, hvis huset brænder, og det viser sig, at f.eks. tagpappet ikke opfylder brandkravene, konstaterer direktør i inta, Steen Roelsgaard.

Nogen kører frihjul

Ifølge byggelovens § 30, stk. 4, kan både producenter og leverandører af ulovlige byggematerialer straffes med bøde. I øvrigt erstatter f.eks. forsikringsselskaberne IF og Skandia ikke skader, der er opstået, fordi der er brugt ulovlige byggematerialer.
– Derfor er det oplagt, at Erhvervsministeriets Boligstyrelse kræver, at tagentreprenører kan dokumentere, at deres materialer opfylder lovens regler om tagdækningers brandmæssige egenskaber. For os er det vigtigt, at hele branchen bruger godkendte kvalitetsmaterialer, fordi det i sidste ende har noget med både troværdighed og faglig stolthed at gøre, siger bestyrelsesmedlem i inta, tagdækkermester Kaj Nygaard.

Sikre leverandører

De professionelle tagentreprenører i inta vælger de sikre leverandører, fordi de leverer både kvalitet og sikkerhed. Foreningen stiller strenge krav om, at dens leverandører er ISO certificerede, har tiltrådt Boligministeriets byggevareleverance-klausul, og at materialerne er brandtestet i henhold til NT-fire 006. Da kvaliteten er i orden fra A til Z, kan foreningen tilbyde de forbrugere, der ønsker det, en 10 års tredobbelt forsikringsdækket garanti, der omfatter både materialer, udførelse og følgeskader, eller en 15 års produktgaranti på visse materialetyper.
– Vi ved, at i hvert fald 75 procent af tagentreprenørerne i Danmark vælger de rigtige leverandører af tagdækningsmaterialer. Vi har i de sidste 20 år knoklet med at få genoprettet tilliden til tagpappet efter “de flade tages” epoke. Det er lykkedes nu, og det skal vi ikke have sat over styr. Men hvis vi ikke får lært bygherrerne at tænke langsigtet, risikerer branchen at blive bombet mange år tilbage, fordi der om nogle få år vil opstå en masse skader på de tagpaptage, der i dag lægges af folk, som bruger ikke-godkendte tagmaterialer, siger Kaj Nygaard.

 

Alle pressemeddelelser om: