Amtet giver sundhedspersonale en økonomisk håndsrækning

10. marts 2002

Til redaktionen

Holstebro, 10. marts 2002

Vi sender en pressemeddelelse for Sygeplejeskolen i Holstebro, cvu-vita.
Ringkjøbing Amt giver sundhedspersonalet en mulighed for at ajourføre deres viden om plejen af kræftpatienter.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Tekst kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Sygeplejeskolen i Holstebro, cvu-vita, leder af kursus-afdelingen Lilian Hove, tlf. 9740 6066.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Amtet giver sundhedspersonale en økonomisk håndsrækning:

Ajourfør jeres viden om plejen af kræftpatienter

Den daglige pleje af kræftpatienter har høj prioritet i Ringkjøbing Amt. Derfor giver amtet nu sundhedspersonalet på både sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen en økonomisk håndsrækning, så de kan stifte bekendtskab med den sidste nye viden inden for kræftsygepleje og kommunikation med patienter og pårørende.
Lederen af kursusafdelingen på Sygeplejeskolen i Holstebro-cvu vita, Lilian Hove, fortæller, at amtet har bevilget 29.400 kr. til et ugekursus om sygepleje til kræftpatienter, og dermed er det blevet muligt at nedsætte deltagerprisen til 500 kr.

Ny mulighed

– Med denne håndsrækning giver amtet sundhedspersonalet en mulighed for at ajourføre deres viden, så de bliver i stand til at foretage en analyse og vurdering af plejen til kræftpatienterne. Vi har tidligere haft kurset på programmet, men har desværre flere gange været nødt til at aflyse det, fordi prisen tilsyneladende har været for høj, siger Lilian Hove.
Ugekurset, der finder sted fra mandag den 29. april til og med fredag den 3. maj, henvender sig først og fremmest til sygeplejersker, og der er sidste frist for tilmelding onsdag den 3. april.

Appelsin i turbanen

– De nye muligheder for at afvikle kurset er som en appelsin i turbanen. Deltagerne vil få opdateret deres viden, og de vil få redskaber til at udvikle deres egne rutiner i både plejen af kræftpatienter og den vigtige, men ofte svære kommunikation med dem og deres pårørende. Kunsten er at give hver enkelt patient en individuel pleje, samtidig med at man skal være rustet til at svare på mange af de uudtalte spørgsmål, siger Lilian Hove.
Kurset foregår på sygeplejeskolen, der er en del af det regionale uddannelsescenter for videregående uddannelser inden for pædagogik og sundhed, cvu vita. Centret omfatter foruden sygeplejeskolen Holstebro Pædagogseminarium, Ergoterapeutskolen i Holstebro, Fysioterapeutskolen i Holstebro, LOUIS (Læring og udvikling i sundhedsvæsenet) i Holstebro samt Den Medicinske Forskningsenhed i Ringkøbing.

Alle pressemeddelelser om: