Oluf Sand er en heldig kartoffel

27. februar 2002

Til redaktionen

Holstebro, 27. februar 2002

Vi fremsender pressestof for Dansk Kartoffelproducent-forening, som i dag på deres generalforsamling har overrakt deres vandrepokal til Oluf Sand alias Viggo Sommer for hans præstation i “The Julekalender”.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen.
Såvel tekst som fotos kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderliger oplysninger om Dansk Kartoffelproducent-forening kan fås på
www.kartoffelproduktion.dk og www.kartoffel-produktion.dk

Yderligere informationer – kontakt Dansk Kartoffelproducent-forening, formand Kristian Kristensen, tlf. 7529 2257 eller 2122 6725.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Oluf Sand er en heldig kartoffel

Dansk Kartoffelproducent-forening uddelte vandrepokal på generalforsamlingen

Kartoffelavler Oluf Sand – ham den fåmælte med den meget snakkende og julepyntsfikserede kone Gertrud – er blevet hædret med Dansk Kartoffelproducent-forenings vandrepokal.
Overrækkelsen skulle egentlig være foregået på foreningens generalforsamling onsdag den 27. februar, men Oluf Sand “ham selv” har ikke tid til at forlade sine marker på denne årstid.
I stedet har skuespilleren og musikeren Viggo Sommer modtaget pokalen på vegne af den fra “The Julekalender” så kendte kartoffelavler, og selve overrækkelsen blev filmet på video, så den kunne vises på generalforsamlingen.
– Oluf Sand kunne ikke komme. Han er i gang med et hemmeligt projekt … det er vist noget med noget forspiring, forklarer Viggo Sommer fraværet.
Pokalen og titlen som “Årets Kartoffel” tildeles folk, som har gjort en stor indsats for eller skabt bevågenhed om kartoffelerhvervet. Og foreningens formand, Kristian Kristensen, roser Viggo Sommer, der jo levendegjorde Oluf Sand i De Nattergales “The Julekalender”, for hans geniale måde at gøre reklame for kartoffelavler-erhvervet på.

Alt for lave priser

På generalforsamlingen glædede kartoffelavlernes formand sig bl.a. over, at avlerne med den nye borgerlige regering atter har fået medspillere i det politiske system.
– Men der er mange faste omkostninger, som vi ikke kan gøre det helt store ved. Derfor må vi i gang med at rationalisere og effektivisere mere end hidtil. Der er nok ikke mange andre muligheder, hvis vi vil være med på vognen, sagde Kristian Kristensen.
– Priserne burde på nuværende tidspunkt være 20-30 procent højere, end de er, for vore produktionsomkostninger er for længst løbet foran. Spørgsmålet er, om vi har for mange kartofler eller for mange udbydere og pakkerier. Vi hører den ene gang efter den anden, at der ikke kan gives en højere pris for kartofler, og fra forbrugerne hører vi, at kartoflerne er billige og gode. Det kan vi ikke stå model til mere, sagde han.
– Hvis vi ser på forbrugerkronen, har landbruget afleveret 10 procent i de sidste 10 år til detailhandlen. Den udvikling skal vi have vendt, og derfor må vi have mere faste aftaler og kontrakter med hensyn til mængde, kvalitet og pris. Jeg vil opfordre jer til ikke at lægge flere kartofler, end I har skriftlige aftaler og kontrakter om afsætning på. Alt andet er ødelæggende for både jer og erhvervet, sagde Kristian Kristensen.

Alle pressemeddelelser om: