Der bliver stadig brugt ulovlige tagmaterialer

20. december 2001

Til redaktionen

Holstebro, 20. december 2001

Vi fremsender pressestof for Danmarks største sammenslutning af tagdækkere – inta.
De gør opmærksom på, at der stadig bliver brugt ulovlige tagmaterialer.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Ole Mortensen, Tilsted Communication.
Pressestoffet findes også på Internettet: http://www.presseoversigt.dk
Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Indkøbsforeningen inta, direktør Steen Roelsgaard,
tlf. 7583 8777.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Der bliver stadig brugt ulovlige tagmaterialer:

Det kan blive dyrt at
vælge materialer der
ikke er brandgodkendte

Det kan blive kostbart at vælge den forkerte tagentreprenør, når der skal nyt tag på huset.
Ifølge byggelovens paragraf 30, stk. 4, kan producenter og leverandører af ulovlige byggematerialer straffes med bøde. Danmarks største sammenslutning af tagdækkere – inta – har imidlertid erfaret, at en del leverandører af tagpapmaterialer til tagdækkerbranchen sælger produkter, der ikke kan opfylde den danske byggelovs krav om flyvebrandtestning.
Derfor advarer foreningen både de projekterende – ingeniører og arkitekter – og hovedentreprenører imod at vælge den forkerte tagentreprenør, hvis han anvender tagmaterialer der ikke er brandgodkendte. Det er vigtigt at undersøge, om de opfylder lovens krav.
– Det er dem og forbrugerne, der står med smerten, hvis huset brænder, og det viser sig, at f.eks. tagpappet ikke opfylder brandkravene. I sammenslutningen af professionelle tagentreprenører vælger vi altid de sikre leverandører, fordi de leverer både kvalitet og sikkerhed, siger direktøren i inta, Steen Roelsgaard.
– Vores forening stiller som professionelle håndværkere strenge krav om, at vore leverandører er ISO certificerede, har tiltrådt Boligministeriets byggevareleverance-klausul, og at materialerne er brandtestet i henhold til NT-fire 006. Da kvaliteten er i orden fra A til Z, kan vi tilbyde de forbrugere, der ønsker det, en 10 års tredobbelt forsikringsdækket garanti, der omfatter både materialer, udførelse og følgeskader eller en 15 års produktgaranti på visse materialetyper, fortæller Steen Roelsgaard.

Alle pressemeddelelser om: