Tjek promillen før du kører…

30. november 2001

Til redaktionen

Holstebro, 30. november 2001

Til redaktionen

Holstebro, 30. november 2001
Vi fremsender pressestof om en godkendt promilletester, Tjek Promillen. Promilletesteren, som sætter fokus på bl.a. alkoholpromiller og bilkørsel.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Fotos ved fotograf Ole Mortensen.
Tekst og fotos kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.
Fotos kan finde på Internettet:
http://www.tjekpromillen.dk. under punktet pressemeddelelser.

Yderligere informationer – kontakt Prokos, direktør John Fenger, tlf. 9725 2253 eller undertegnede, som er PR-ansvarlig for Tjek Promillen, tlf. 9743 2300.

Med venlig hilsen
Bent Tilsted

Foto ved fotograf Ole Mortensen, Tilsted.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt Prokos, direktør John Fenger, tlf. 9725 2253.

 

Tjek promillen før du kører…

 

En testmetode giver nu danskerne mulighed for at måle om de har fået for meget alkohol i udåndingsluften til at køre bil – efter de gældende promillegrænser.

En udviklet promilletester “Tjek Promillen” afslører, om alkoholindholdet i udåndingsluften ligger over eller under de tilladte 0,5 promille. Den nye promilletester bruger det internationalt godkendte system til at indikere alkoholindholdet i udåndingsluften, og det sker på en såre enkelt måde.

Tidligst 20 minutter efter den sidste genstand puster man én gang i en pose, som derefter monteres på promilletesteren. Derpå trykker man langsomt på posen, så luften strømmer op i testeren. Hvis indholdet af gule krystaller bliver grønne og overskrider en rød linie, har man drukket for meget til at køre.

I forvejen findes der forskellige promilletestere på markedet, men de er ikke som “Tjek Promillen” internationalt TÜV-godkendt.

Den nye promilletester er godkendt af bl.a. de franske og østrigske myndigheder og har været en stor succes i arbejdet med at nedbringe antallet af spritbilister. I Frankrig bruges promilletester desuden af politiet i det daglige arbejde.

Spirituskørsel i Danmark kræver hvert år over 100 dødsofre og ca. 1700 kvæstede. December måned og om sommeren er sæson for våde frokoster og grillfester, men selv om der hvert år lyder mange advarsler om at adskille spiritus og bilkørsel, vender adskillige trafikanter det døve øre til. Sprituheldene koster samfundet over en mia. kr. om året i form af udgifter til hospitalsophold, politi og redningstjeneste. Dertil kommer de personlige omkostninger.

Fakta

Promilletesteren “Tjek Promillen” er et nyt værktøj i forsøgene på at skille spiritus og bilkørsel ad.
Promilletesteren afslører, om alkoholindholdet i udåndingsluften ligger over eller under den tilladte promillegrænse på 0,50. Dermed kan trafikanterne tjekke sig selv, før de kører. Det er klogere end at løbe risikoen for ulykker, bøder eller en ufrivillig ferie i arresten!

Det franske politi bruger promilletesteren i sit arbejde, og i løbet af de seneste 11 år er det lykkedes at reducere antallet af trafikuheld, hvor én eller flere spirituspåvirkede bilister har været involveret, med 20 procent. Det store fald skyldes først og fremmest intensive spirituskontroller med bl.a. “Tjek Promillen”.

Dansk Kørelærer-Union bruger promilletesteren i undervisningen.
Den har desuden været brugt til en kampagne af GODA, der er stiftet af og finansieret af Bryggeriforeningen, Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.).

TjekPromillen er LNE og TÜV godkendt produkt.

Hvem garanterer?

Produktet er udviklet og under løbende kontrol af den franske regerings laboratorie LNE, som er det førende i verden med alkohol-testudstyr.

Ansvarlig kontaktperson: Mr. Monteamat, tlf. + 33 140433843. Fax. +33 140433337.

Produktet anbefales af Securité Routiere, det franske trafiksikkerhedsråd, og som det eneste produkt i verden anbefales det også af Prevention Routiere, som er Frankrigs største privatejede trafiksikkerheds organisation.

Produktets pålidelighed

Den løbende kontrol hos LNE sikrer et produkt, som viser et nøjagtigt resultat ved test af alkoholindholdet i udåndingsluften. Produktet er underlagt regulativerne i NF 227.

Hver tester er kalibreret på laboratorie.Intet batteri. Ingen vedligeholdelse.Hygiejnisk engangstester.

Produktet anvendes i et antal af 5.000.000 enheder hvert år alene hos det franske politi.

 

En lang række laboratorier verden over har kontrolleret og testet TjekPromillen.

Det er flg. laboratorier:

NF i Frankrig

TÜV Rheinland i Tyskland

Schuster Laboratorierne i USA

ESR Testing Laboratoriet i New Zealand

Det Nationale Spanske Laboratorie

Den Østrigske og Franske Automobil-Sammenslutning

Securité Routiere og Prevention Routiere

Touring Club i Schweiz.

Produktets pålidelighed

Den løbende kontrol hos LNE sikrer et produkt, som viser et nøjagtigt resultat ved test af alkoholindholdet i udåndingsluften. Produktet er underlagt regulativerne i NF 227.

Hver tester er kalibreret på laboratorie.Intet batteri. Ingen vedligeholdelse.Hygiejnisk engangstester.

Produktet anvendes i et antal af 5.000.000 enheder hvert år alene hos det franske politi.

Alle pressemeddelelser om: