Deutsche Bahn vinder licitation

17. september 2001

Til redaktionen

Holstebro, 17. september 2001

Til redaktionen

Vi fremsender en pressemeddelelse for Deutsche Bahn, som har vundet licitationen om driften af den kommende S-bane Rhein-Neckar i det midttyske område.
Foruden pressemeddelelsen er der vedlagt nyhedsbrev nr. 2, hvor man bl.a. kan læse om danskernes reaktioner på kundeundersøgelsen i Danmark.
Læs desuden mere om Deutsche Bahn på www.togdrift-db.dk, hvor der også findes pressebilleder til fri anvendelse.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Tekst kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Deutsche Bahn, viceinformationschef Birgit Röher,
tlf. 0049 69 2 65-77 27.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Deutsche Bahn vinder licitation

Arbejdet med at forbedre konkurrenceevnen begynder nu at bære frugt, mener DB-direktør.

Selskabet DB Regio AG, der er Deutsche Bahns afdeling for nærtrafik, har vundet licitationen om driften af den kommende S-bane Rhein-Neckar i det midttyske område Länderdreieck mellem Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz og Hessen.
Det fremgår af et nyhedsbrev fra de tyske jernbaner, som også deltager i den aktuelle licitation over seks togstrækninger i Danmark.
– Vi er selvfølgelig glade for, at vi har vundet en så vigtig licitation. Vort konsekvente arbejde med forbedringen af vor konkurrenceevne begynder dermed at bære frugt, siger Ulrich Homburg, der er direktør for den regionale og bymæssige persontrafik.
– Alligevel vil vi også i fremtiden med uformindsket styrke fortsætte vore bestræbelser på at forbedre forholdet mellem pris og udbytte. Vi er ganske vist på rette vej med vore integrerede trafiktilbud og med den interne sanering, men vi har endnu ikke nået vor målsætning, fortsætter Homburg.
Deutsche Bahn lægger ikke skjul på, at et engagement i Danmark har høj prioritet og kan være første skridt på vejen til grænseoverskridende tysk togdrift. Derfor har Deutsche Bahn haft to medarbejdere i Danmark for at spørge passagerer og potientielle kunder i Jylland om deres ønsker til den fremtidige togdrift.
Ifølge nyhedsbrevet er svaret klart: Der står nye tog øverst på ønskelisten, oplyser Kerstin Lenecke og Simon Fietze fra projektgruppen, der har ansvaret for licitationen af de jyske togstrækninger hos Deutsche Bahn. De har besøgt 30 jyske byer for at høre, hvad der afholder folk i Jylland fra at benytte toget, hvilken service de forventer, og hvilke forventninger de har i forbindelse med udliciteringen.

Alle pressemeddelelser om: