Togdrift betyder meget for Midt- og Vestjylland

14. august 2001

Til redaktionen

Holstebro, 14. august 2001

Vi fremsender en pressemeddelelse for Deutsche Bahn, som byder på udliciteringen af seks jyske togstrækninger.
Foruden pressemeddelelsen er der vedlagt nyhedsbrev, hvor der er interview med direktøren for regional- og bytrafik inden for området persontransport ved de tyske jernbaner, Ulrich Homburg.
Læs desuden mere om Deutsche Bahn på www.togdrift-db.dk, hvor der også findes pressebilleder til fri anvendelse.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Tekst kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Deutsche Bahn, viceinformationschef Birgit Röher,
tlf. 0049 69 2 65-77 27.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Togdrift betyder meget for Midt- og Vestjylland

Deutsche Bahn har netop udgivet nyhedsbrev om udlicitering af jyske togstrækninger.

Deutsche Bahn er stærkt interesseret i at overtage togkørslen på de seks jyske togstrækninger, som Trafikministeriet har udbudt i licitation fra januar 2003.
Derfor har de tyske jernbaner netop udgivet et nyhedsbrev, som bl.a. fortæller, at et engagement i Danmark har høj prioritet og kan være første skridt på vejen til grænseoverskridende tysk togdrift. Deutsche Bahn har mange års rutine i at byde på deres egen togtrafik og er indstillet på at ekspandere i udlandet via alliancer frem for ved opkøb.
I nyhedsbrevet konstaterer medlem af Folketingets trafikudvalg, Kr. Jensen (V), at togdriften har stor betydning både som færdselsåre for landstrafikken og som transportmulighed for pendlere og studerende internt i amterne.
– Det er væsentligt, at vi har en togdrift, der er tilpasset behovene, så der er gode muligheder for at komme frem og tilbage både om morgenen og om eftermiddagen. Så er det mindre væsentligt med togdriften om aftenen og i weekenderne. Erhvervslivet skal have ordentlige betingelser, og det er vigtigt at holde de unge i lokalområderne. Ellers risikerer vi, at de flytter til de store uddannelsesbyer, siger han bl.a.
Borgmester K. Broberg Lind, Ikast Kommune, mener, at togene kommer til at spille en stadig væsentligere rolle – også i det midt- og vestjyske, hvor der er lidt længere mellem husene end i resten af Danmark.
– Om togene, der skal servicere Midt- og Vestjylland, er fransk-, tysk- eller engelskejede, interesserer mig ikke synderligt. Det, der ligger mig på sinde er, at serviceniveauet øges, og at trafiksikkerheden er i top, siger han

Alle pressemeddelelser om: