Et dårligt indeklima går ud over arbejdet (fagbladsudgave/proff.)

1. juli 2001

Til redaktionen

Holstebro, 1. juli 2001

Vi fremsender pressestof for Dansk Indeklimamærkning, som anbefaler, at man ved byggeri og indretning så vidt muligt vælger produkter, der er indeklimamærkede.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto fra Dansk Indeklima Mærkning.
Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Dansk Indeklima Mærkning,civilingeniør Marianne Fox, tlf. 7220 2310.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Et dårligt indeklima går ud over arbejdet (fagbladsudgave/proff.)

Ved at vælge indeklimamærkede produkter lægger man grunden til god luftkvalitet og dermed et godt indeklima.

Et godt indeklima er guld værd for både helbredet, den daglige trivsel og indsatsen på arbejdspladsen.
Derfor har Dansk Indeklima Mærkning nu i seks år forsynet gennemtestede, indeklimavenlige produkter med indeklimamærket. Det er beviset på, at produkterne overholder strenge krav til afgasning og partikelafgivelse.

Koster samfundet milliarder

Nye undersøgelser har for første gang dokumenteret, at et dårligt indeklima har så negativ en indflydelse på produktiviteten, at det betyder en nedsat produktivitet på mellem 5 og 10 procent. Dermed går Danmark hvert år glip af et tocifret milliardbeløb som følge af nedsat produktivitet og højere sygefravær.
Et dårligt indeklima resulterer i øjne, der løber i vand, næsen, der stopper til, koncentrationsbesvær, hovedpine eller fornemmelsen af at være tør i munden hele tiden. Det skyldes bl.a., at nogle af materialerne på arbejdspladsen, i huset eller i lejligheden afgiver skadelige gasser og dampe.
– Vi opholder os indendøre i op til 90 procent af døgnet enten på arbejdspladsen, i hjemmet eller andre steder. Når det gælder arbejdspladsen, er det en kendsgerning, at et dårligt indeklima forringer effektiviteten og kreativiteten. Derfor koster det penge at vælge forkert, siger civilingeniør Marianne Fox fra Dansk Indeklima Mærkning.

Stil krav

Dansk Indeklima Mærkning anbefaler, at man ved byggeri og indretning af både boliger og erhvervslokaler så vidt muligt vælger produkter, der er indeklimamærkede. Det er dog vigtigt at vide, at indeklimamærkede produkter ikke alene kan skabe et godt indeklima. Produkterne skal også bruges på den rigtige måde og i den rigtige sammenhæng. Desuden er ventilation, lys og farver med til at forbedre indeklimaet
– Men det er ofte luftkvaliteten, det er galt med. Det kan både skyldes afgasninger fra byggematerialer og inventar, men også mangelfuld rengøring, for høj temperatur, for lille luftskifte i forhold til antallet af mennesker eller en kombination af det hele.
Derfor mener Marianne Fox også, at folk med god grund kan stille krav om dokumen-tation for de produkter, de omgiver sig med – og det er Indeklimamærket med til.
Dansk Indeklima Mærknings hjemmeside www.teknologisk.dk/dim viser bl.a. en oversigt over indeklimamærkede produkter på det danske marked.

Alle pressemeddelelser om: