Det gode indeklima starter hos producenten (fagbladsudgave/prod.)

1. juli 2001

Til redaktionen

Holstebro, 1. juli 2001

Vi fremsender pressestof for Dansk Indeklimamærkning, som anbefaler, at man ved byggeri og indretning så vidt muligt vælger produkter, der er indeklimamærkede.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto fra Dansk Indeklima Mærkning.
Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Dansk Indeklima Mærkning, civil- ingeniør Marianne Fox, tlf. 7220 2310.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Det gode indeklima starter hos producenten (fagbladsudgave/prod.)

Indeklimamærket hjælper producenterne til at udvikle og sælge bedre produkter – og det giver køberne en reel mulighed for at vælge indeklimavenligt til byggeri og indretning.

Et godt indeklima er guld værd for både helbredet og den daglige trivsel!
Mange kender ubehaget ved øjne, der løber i vand, næsen, der stopper til, koncentrationsbesvær, hovedpine eller fornemmelsen af at være tør i munden hele tiden. Årsagen kan være et dårligt indeklima, der bl.a. skyldes, at nogle af materialerne i huset eller lejligheden afgiver skadelige gasser og dampe.
Derfor anbefaler Dansk Indeklima Mærkning, at man ved byggeri og indretning af både boliger og erhvervslokaler så vidt muligt vælger produkter, der er indeklimamærkede. De er testet for afgasning ved kemiske analyser og lugtbestemmelse. Loftprodukter er desuden testet for partikelafgivelse.

Bedre rådgivning

For HTH Køkkener A/S er indeklimamærkningen en naturlig forlængelse af arbejdet med at skabe brugervenlige og miljøvenlige produkter. Fordelen for firmaet er, at medarbejderne præcis ved, hvilke stoffer de forskellige elementer afgiver. Dermed kan de rådgive f.eks. allergikere langt bedre end hidtil – og i sidste ende specialfremstille elementer af materialer, som kunden kan tåle.
– Vores politik er, at alle vore køkkener skal være indeklimamærket. De skadelige stoffer skal elimineres, og det har vi mulighed for via arbejdet med indeklimamærkningen. Vi kan også bedre rådgive kunderne om, hvilke forholdsregler de skal tage, hvis de ikke ønsker eller ikke kan tåle nogen form for afgasning. I øvrigt har de fleste ikke noget imod, at køkkenet lugter af træ i begyndelsen, fordi et køkken har lang levetid, siger kvalitetschef John Poulsen.
HTH Køkkener A/S har arbejdet på to felter. På lågerne erstattes de syrehærdende lakker med UV-hærdende lakker, som ikke afgiver noget som helst, og som ikke lader noget slippe igennem fra underlaget som f.eks. en spånplade. Desuden er afgasningen fra spånplader begrænset ved at blænde kanterne af, og her har melaminbelægning vist sig at være uhyre effektiv. HTH forlanger i øvrigt, at de låger, der produceres i udlandet, skal opfylde kravene til indeklimamærket.
Som led i udviklingen følger HTH med interesse udviklingen i forskningen med plantefibre, og hvilke muligheder der er på de tekniske, miljømæssige og indeklimamæssige områder.

Valg af råvarer

Virksomheden egetæpper a/s har haft indeklimamærkede produkter siden 1995. Det stod hurtigt klart, at tæppernes bagside var årsag til det meste af afgasningen. Derfor delte man tæpperne op i to grupper: Tæpper med tekstilbagside og tæpper med latex på bagsiden.
– Den viden gjorde, at vi kunne vælge de råvarer, der havde mindst afgasning, og samtidig kunne vi stille krav til underleverandører. Så allerede fra begyndelsen har indeklimamærket medført en regulær produktudvikling, og siden har vi udviklet tæpper med en tekstilbagside, som er fri for afgasning efter 10 døgn, fortæller kvalitetschef Jan Ladefoged.
Med tiden er egetæppers kendskab til produkternes og råvarernes indflydelse på afgasningen blevet så stor, at man nu vil fokusere på hele produktet med luv, lime, væv og bagside. Det næste udviklingstrin bliver at se på monteringen. Nye metoder er på vej, og deres indeklimamæssige fordele er, at der indgår langt færre stoffer, som kan give anledning til afgasning.

Duften af træ

Junckers Industrier A/S var den første producent, der fik sine lakerede massive parketgulve indeklimamærket.
Lige nu arbejder vi på at få de olierede gulve med i mærkningen. Vore sælgere efterlyser indeklimamærket, og vi vil gerne kunne præsentere hele vort sortiment af gulve som indeklimamærkede, siger underdirektør Jørgen Jensen.
– Det er vigtigt at kunne dokumentere sine påstande om indeklimavenlige produkter i en tid, hvor der er gået lidt inflation i såvel indeklima som miljø. Men vi vil ikke være med til at slække på kravene til mærkningen. Forbrugerne skal vide, at et indeklimamærket gulv er et godt gulv, også selv om de ikke sætter sig grundigt ind i kravene til indeklimamærket, siger han.
De olierede trægulve har hidtil ikke fået indeklimamærket, fordi de er mere end 30 døgn om afgasningen. Men ironisk nok er det bl.a. selve træet, som giver problemerne. Træ er et naturmateriale, der indeholder naturlige duftstoffer. De fleste mennesker kan lide duften af træ, og den er kun i ganske særlige tilfælde problematisk. Men kravene til indeklimamærket er, at al afgasning – også den “gode duft” – er væk.
Da olien i modsætning til lakken ikke afspærrer for træets afgasning, er det ikke nok, at olien i sig selv opfylder kravene. Det mener Junckers, at den gør, og derfor vil man arbejde for, at man i indeklimamærkningen vil tage særlige hensyn til naturlige dufte, så længe de ikke er skadelige eller virker irriterende på folk.

 

På Dansk Indeklima Mærknings hjemmeside www.teknologisk.dk/dim findes en oversigt over indeklimamærkede produkter på det danske marked. På www.dsic.org kan man læse mere om grundlaget, og hvordan man får sit produkt indeklimamærket.

Alle pressemeddelelser om: