Den gamle station har skiftet identitet

16. maj 2001

Til redaktionen

Holstebro, 16. maj 2001

Vi fremsender pressestof for KN Tagdækning A/S i Humlum ved Struer.
De fejrer deres 25 års jubilæum i Humlums gamle stationsbygning, der er blevet renoveret og indrettet med nye kontor-, produktions- og lagerfaciliteter.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved fotograf Maibritt Høj Clausen.

Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt KN Tagdækning A/S, Kaj Nygaard eller Kuno Nygaard,
tlf. 9786 1733.

 

Den gamle station har skiftet identitet

KN Tagdækning A/S fejrer sit 25 års jubilæum i Humlums gamle stationsbygning, der er blevet renoveret og indrettet med nye kontor-, produktions- og lagerfaciliteter.

Arkitekternes nænsomme idéer, håndværkernes faglige glæde og bygherrens indsigt i renoveringens kunst er gået op i en højere enhed i en gammel vestjysk stationsbygning fra 1885.
Det drejer sig om den gamle station i Humlum tæt ved Limfjorden, som har skiftet identitet fra at være en del af jernbanelinien mellem Struer og Thisted til at blive det nye hovedkontor for firmaet KN Tagdækning A/S. Tagdækkerfirmaet har i anledning af sit 25 års jubilæum købt den gamle stationsbygning og indrettet den med nye kontor-, produktions- og lagerfaciliteter, så alt nu er samlet på ét sted.
Det har været vigtigt for KN Tagdækning at få et hovedkvarter, som på én gang er et effektivt hovedkontor og et udstillingshus, hvor firmaet giver eksempler på, hvad det kan. Taget er f.eks. udført i tagpap med udvendig isolering, og på en ny mellembygning er der lagt kobbertag. Alle tagrender og nedløbsrør er desuden udført i kobber.

Nyt og gammelt

Det jubilerende tagdækkerfirma har renoveret den gamle stationsbygning for ca. to mio. kr., og det er sket med lige dele respekt for den gamle byggestil og ønsket om en moderne profil. Ombygningen er tegnet af arkitekterne Vilsbøll og Poulsen i Lemvig, mens arkitekt Per Clausen fra Struer har stået for den indvendige farvesammensætning.
Murværket er blevet fuget om og sat i stand. Vinduer og døre er fremstillet efter mål, så de passer til det gamle hus, og indvendigt er alt renoveret. Der er f.eks. lagt nyt massivt bræddegulv af douglasfyr, og i tagetagen er alt ført tilbage til den gamle stil. Nogle træbjælker er blevet fornyet med gamle bjælker, som er hugget ud med biløkse.
Bygningsmæssigt råder firmaet nu over 2400 kvm., og i lagerhallen er der desuden indrettet velfærdsrum samt et lokale, som medarbejderne kan låne til private fester. Uden for er der lagt fliser på en 6500 kvm. stor lagerplads.

Stor udvikling

KN Tagdækning markerer jubilæet med en reception fredag den 8. juni. Det sker i bevidstheden om, at firmaet siden 1976 har gennemgået en stor udvikling og i dag er et højteknologisk tagdækkerfirma med speciale i “husets femte facade” og med afdelinger i både Humlum, Holstebro, Thisted og Sønderjylland.
– Grundlaget for vort firma har altid været medarbejdernes troværdighed og faglige dygtighed kombineret med kundernes loyalitet. Mange af vore medarbejdere har været med i hele udviklingen, og det har lært os, at det lønner sig at holde sig til de mennesker, som holder ved i både med- og modgang, siger tagdækkermester Kaj Nygaard.
Det var ham og hans hustru, Kirsten, som midt i 1970erne vovede det ene øje og besluttede, at de ville bygge videre på de erfaringer, som Kaj Nygaards far, Erling Bisgaard Nygaard, havde høstet. Det viste sig at være en god idé, og i dag er Kirsten og Kaj Nygaards søn, Kuno, integreret i firmaet med henblik på det generationsskifte, der ligger ude i fremtiden.
Arbejdsmæssigt har tagdækning udviklet sig til at blive et specialiseret håndværk, der omfatter både tagflader og facader. Den traditionelle tagdækning med tagpap er udvidet med nye opgaver som f.eks. listedækning, folietagdækning, runde konstruktioner, etageadskillelser og stålbeklædning til både tagflader og facader på industribygninger i ind- og udland.

De to håndværk hører sammen

Tagdækkere og blikkenslagere er vant til at arbejde tæt sammen.
Derfor var det naturligt for KN Tagdækning A/S at tage imod tilbuddet om at overtage Rolands Blikkenslagerforretning i Struer.
– Vi har dels fået en større faglig spændvidde ved også at have en blikkenslager-afdeling, dels har vi fået fat i én af Struers dygtigste håndværkere, fortæller tagdækkermester Kaj Nygaard om købet af blikkenslagerforretningen.
Roland Jensen får værksted i KN Tagdæknings nye produktions- og lagerbygning, og han har allerede fået lejlighed til at vise sit faglige værd på Humlum gamle station. Her har han lavet tag, taginddækninger, tagrender og nedløbsrør i kobber og på den måde gjort firmaets nye hovedkontor til en reklamesøjle for sit håndværk.
Det hænger fint sammen med, at KN Tagdækning i dag tilbyder kunderne at skifte f.eks. taghætter og tagrender, når taget alligevel skal renoveres. Det giver folk chancen for at vælge andre materialer eller specielle løsninger udført med respekt for de gamle håndværkertraditioner.

Alle pressemeddelelser om: