Ingen fusk med vindmøller

4. april 2001

Til redaktionen

Holstebro, 4. april 2001

Vi e-mailer en pressemeddelelse for Jysk Vindkraft A/S, som blev anklaget for fusk og omgåelse af regler i forbindelse med oprettelse af interessentskaber.
Energistyrelsen har fået fastslået, at der ikke var grund til tvivl om retmæssigheden af den anvendte fremgangsmåde.

Tekst kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Jysk Vindkraft A/S, direktør Jørgen Poulsen, tlf. 9772 3111 eller mobil 2252 3003

 

Ingen fusk med vindmøller

 

I artikler i bl.a. Morgenavisen Jyllands Posten og i udsendelser i bl.a. Danmarks Radio i starten af september måned 2000 blev der rejst tvivl om retmæssigheden af den fremgangsmåde, som blev anvendt af en række medarbejdere i Jysk Vindkraft A/S i december måned 1999 vedrørende oprettelse af et større antal interessentskaber, med hvem Jysk Vindkraft A/S ligeledes i december måned 1999 indgik købekontrakter om vindmøller på specifikke placeringer.

Sagen blev herunder, især i Morgenavisen Jyllands Posten, fremstillet på den måde, at der skulle være tale om “fusk” og forsøg på omgåelse af gældende regler ved etablering af “fiktive” aftaler for at opnå de gunstige afregningsregler, som efter Elreformaftalen skulle gælde for “eksisterende møller”.

Energistyrelsen har nu behandlet en lang række af disse sager og fastslået, at de pågældende møller har krav på at blive behandlet som “eksisterende møller” med ret til de gunstige afregningsvilkår, som efter Elreformaftalen og nu efter en pr. 1. april 2001 ikrafttrådt bekendtgørelse gælder for “eksisterende møller”.

Der har således ikke været grundlag for den tvivl, der i sin tid blev rejst om den anvendte fremgangsmåde.

Jysk Vindkraft A/S er naturligvis på egne vegne og på møllekøbernes vegne tilfredse med de afgørelser, der nu foreligger fra Energistyrelsen.

I nogle sager har Energistyrelsen ikke umiddelbart kunnet anerkende møller som “eksisterende vindmøller”. Årsagen hertil er en pasus i nogle af de indgåede kontrakter, som Energistyrelsen foreløbigt har vurderet på den måde, at den pågældende bestemmelse gør, at disse kontrakter må anses for betinget af andet end de betingelser, som var tilladte iflg. Elreformaftalen og bekendtgørelsen.

Jysk Vindkraft A/S har fået lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger til denne foreløbige vurdering, og Jysk Vindkraft A/S er af den bestemte opfattelse, at de bemærkninger, der på denne baggrund vil tilgå Energistyrelsen, vil medføre, at også de resterende kontrakter vil blive godkendt. Det skal understreges, at der i de kontrakter, hvor Energistyrelsen ikke umiddelbart har kunnet godkende møllerne som “eksisterende møller”, ikke er tale om, at Energistyrelsen har anset kontrakterne som “fiktive” eller lignende.

Alle pressemeddelelser om: