Junckers er nået langt hen ad den grønne vej

3. maj 2000

Til redaktionen

Holstebro, 3. maj 2000

Vi sender en pressemeddelelse for Junckers Industrier A/S i Køge, som har udarbejdet et grønt regnskab. Det er anden gang Junckers Industrier A/S aflægger et grønt regnskab, og det henvender sig først og fremmest til kunderne, naboerne og myndighederne.

Vi vedlægger et eksemplar af det grønne regnskab.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Teksten kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt Junckers Industrier A/S, adm. direktør Erik Nielsen
tlf. 5665 1895 eller miljøchef Charlotte Breinholt tlf. 5667 3103.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Junckers er nået langt hen ad den grønne vej

Viljen til at ændre holdning og adfærd til gavn for miljøet er slået igennem.

Når en stor og moderne træindustrivirksomhed som Junckers Industrier A/S har sat sig for at forbedre miljøet både i og uden for virksomheden, kræver det målbevidste og veluddannede medarbejdere.
– For et år siden udgav vi for første gang et grønt regnskab. Det viste, at vi havde taget et stort skridt på vejen mod et bedre miljø, men at der fortsat er opgaver med både lugt, støj, formaldehyd, énsidigt gentaget arbejde og tunge løft. I 1999 kom vi endnu flere skridt hen ad den grønne vej, og viljen til at ændre holdning og adfærd til gavn for miljøet er slået afgørende igennem, siger administrerende direktør Erik Nielsen.
– Vort udgangspunkt er, at vi ikke kan undgå at være en virksomhed, der kan ses, høres og lugtes. I 1999 kom vi dog langt i arbejdet med yderligere at formindske lugt- og støjgenerne fra bl.a. MDF-fabrikken, og antallet af klager over lugt faldt markant, siger han.

Stor udfordring

Målet for arbejdsmiljøet i 1999 var fem procent færre arbejdsskader end i 1998, men det mål blev ikke opfyldt.
– Det skal det til gengæld i 2000, og det bliver én af de helt store udfordringer. Alle ser frem til, at der ikke sker arbejdsskader, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Derfor skal vi sætte mere ind på de områder, hvor vi kan gøre en forskel, siger Erik Nielsen.

Vi er stolte

Når han ser fremad, er han stolt af, at det i 1999 lykkedes Junckers at lave en aftale med Energistyrelsen om, at virksomheden i midten af 2000 skal have sit miljøledelsessystem godkendt efter Energistyrelsens koncept for energiledelse.
– Vi er desuden interesseret i at aftage certificeret råtræ, selv om mulighederne endnu er begrænsede. Råtræscertificering er et bevis på, at den pågældende skov drives efter retningslinier, der har rod i internationale aftaler om bæredygtig skovdrift, siger Junckers administrerende direktør.
Junckers grønne regnskab for 1999 skal først og fremmest fortælle naboer, myndigheder og kunder, hvem virksomheden er, og hvad den har gjort for at forbedre både det eksterne og det interne miljø.

Alle pressemeddelelser om: