Tagdækkermestre på toppen i 25 år

4. april 2000

Til redaktionen

Holstebro, 4. april 2000

Vi sender en pressemeddelelse for Danske Tagdækkermestres Brancheforening, som har 25 års jubilæum onsdag 12. april. DTB har en tilhørende garantifond, som giver kunderne sikkerhed for veludført arbejde.

Tekst af journalist Flemming Hove.
Foto ved pressefotograf Gregers Kirdorf.
Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt DTB’s formand Per Kjeldsen, tlf. 9831 4422.

Med venlig hilsen

f. Bent Tilsted
Inge-Lise Dinesen

 

Tagdækkermestre på toppen i 25 år

Danske Tagdækkermestres Brancheforening med tilhørende garantifond giver kunderne sikkerhed for veludført arbejde.

Når et håndværksfirma giver sine kunder 10 års garanti på det arbejde, der er lavet, må det være, fordi firmaet kan sit kram og er til at stole på!
Den holdning har Danske Tagdækkermestres Brancheforening haft, siden den blev stiftet for 25 år siden, og den har vist sig at holde stik. Brancheforeningens medlemmer sidder i dag på en meget stor del af markedet, og hemmeligheden bag det er den garantifond, der giver kunderne 10 års garanti på medlemmernes arbejde.
Derfor mener brancheforeningen, at der er grund til at kippe med flaget i forbindelse med 25 års jubilæet onsdag den 12. april, og det sker med en jubilæumsreception mellem kl. 13 og 16 på Restaurant Prins Ferdinand i Den Gamle By i Århus.

Sikkerhedsnet

Danske Tagdækkermestres Brancheforening blev stiftet i 1975 som modtræk over for de mange virksomheder, der lod deres entreprenørafdelinger udføre tagdækningsopgaver.
– Det var svært for os at konkurrere med dem, når vi skulle købe vore materialer, så derfor begyndte vi at købe udenlandsk tagpap. Vi blev enige om, at vi kunne markedsføre os selv, hvis vi stod sammen, og derfor opbyggede vi Danske Tagdækkermestres Brancheforening, siger foreningens formand, tagdækkermester Per Kjeldsen fra Gistrup.
Den nystiftede brancheforening brugte fem år til at samle penge i en garantifond, så den kunne give kunderne 10 års garanti på det arbejde, medlemmerne havde udført. I dag råder garantifonden over væsentlig mere end de 10 mio. kr., den dækker for, og for kunderne er det et sikkerhedsnet for, at de får den vare, de har bestilt. I de sidste fire år har der slet ikke været sager til behandling, og de få, der har været i årenes løb, har drejet sig om småpenge.

Stor glæde

glæde
I dag er 24 små, mellemstore og et enkelt meget stort tagdækkerfirma medlemmer af brancheorganisationen, og de har en samlet årsomsætning på omkring 300 mio. kr.
– Brancheforeningen varetager medlemmernes interesser, når det f.eks. drejer sig om at skabe ens specifikationer, garantier, arrangere faglige kurser og videreuddannelse samt forhandle billige tilbud på forsikringer på plads. Det er derfor en speciel glæde, at vort arbejde med at få en lærlingeuddannelse er blevet gennemført, og netop i denne tid er de første hold færdige, fortæller Per Kjeldsen.