Sygeplejersker kan alligevel få orlov til de korte kurser

4. marts 2000

Til redaktionen

Holstebro, 4. marts 2000

Vi sender en pressemeddelelse for Ringkjøbing Amts Sygeplejeskole.

Sygeplejerskerne i Ringkjøbing Amt kan alligevel få uddannelsesorlov, når de deltager i korte kurser på Sygeplejeskolen i Holstebro.

Tekst af journalist Flemming Hove.

Tekst kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Pressestoffet findes også på Internettet: http://www.tilsted.dk/presse/sygeplejeskolen.htm

Yderligere informationer – kontakt Sygeplejeskolen i Ringkjøbing Amt, leder af kursusafdelingen Lilian Hove, tlf. 9740 6066.

 

Sygeplejersker kan alligevel få orlov til de korte kurser

Ny lovfortolkning vækker jubel på Ringkjøbing Amts sygeplejeskole.

Sygeplejerskerne i Ringkjøbing Amt kan alligevel få uddannelsesorlov, når de deltager i korte kurser på Sygeplejeskolen i Holstebro.

Det var der ellers ikke lagt op til i efteråret 1999, da Folketinget som lyn fra en klar himmel vedtog en ny lov om, hvem der er berettiget til at få uddannelsesorlov. Nu er der imidlertid kommet en vejledning til loven, og den påpeger, at sygeplejersker kan få uddannelsesorlov til fagspecifikke kurser af 1-4 ugers varighed.

Den melding har vakt stor jubel i sygeplejeskolens kursusafdeling, og den betyder, at flere måneders frustrationer er blevet afløst af optimisme.

Ramte for bredt

– Vi er godkendt til at drive kursusafdeling under Lov om Åben Uddannelse, og vi havde netop planlagt forårets kurser, da den nye lov kom. Vi følte det, som om gulvtæppet blev trukket væk under os, fordi loven fjernede kursisternes muligheder for at få uddannelsesorlov til vore korte kursusforløb, fortæller lederen af kursusafdelingen, Lilian Hove.

– Formålet med den nye lov er at sikre, at der kun gives uddannelsesorlov til folk, der vil bruge kurserne som efter- eller videreuddannelse. I første omgang ramte loven dog alt for bredt, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har følt os presset af pludselige ændringer i loven. Det er der heldigvis rettet op på nu, siger kursusafdelingens leder.

Blandede kurser

Sygeplejeskolens kursusafdeling ønsker at kunne tilbyde en blanding af fagspecifikke kurser, som deltagerne kan få uddannelsesorlov til, og kortere kursusforløb, hvor det er op til arbejdsgiverne at give deres medarbejdere fri.

Da kursusafdelingen udbyder kurser under Lov om Åben Uddannelse, er det også vigtigt, at den på opfordring kan arrangere fagspecifikke korte kurser.

– Det ligger fast, at sygeplejeskolen som uddannelsesinstitution kun må planlægge kurser, der tager udgangspunkt i de fag, der undervises i. Men det forhindrer os ikke i at lave kursusforløb om specialemner, som sygeplejerskerne i amtet kan bruge som efter- eller videreuddannelse, siger Lilian Hove.

Alle pressemeddelelser om: