Gulve fra Junckers giver bedre indeklima

1. januar 2000

Til redaktionen

Holstebro, 1. januar 2000

Vi fremsender pressestof for Junckers Industrier A/S i Køge. Virksomheden har som den første i Danmark fået sine lakerede parketgulve godkendt af Dansk Indeklima Mærkning.

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved fotograf Tony Holmstrøm Larsen.

Tekst og foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt Junckers Industrier A/S, marketingchef Anne Thane, tlf. 5665 1895.

 

Gulve fra Junckers giver bedre indeklima

 

Som den første i Danmark har virksomheden fået sine lakerede parketgulve godkendt af Dansk Indeklima Mærkning.

Europas førende producent af massive parketgulve, Junckers Industrier A/S i Køge, har miljømæssigt nået en vigtig milepæl. Det er sket, efter at virksomheden som den første i Danmark har fået sine lakerede parketgulve godkendt af Dansk Indeklima Mærkning.

Indeklimamærket giver forbrugerne sikkerhed for, at de lakerede parketgulve fra Junckers er med til at skabe et bedre indeklima, og at de er fri for sundhedsfarlige stoffer som flygtige organiske opløsningsmidler.

Stor betydning

– Det har i dag stor betydning, at de materialer, der bruges i vore boliger, er med til at give et bedre indeklima. Derfor er vi naturligvis meget glade for certifikatet fra Dansk Indeklima Mærkning, for det betyder, at vi med oprejst pande kan gå ud og fortælle forbrugerne, at vore lakerede parketgulve er med til at forbedre indeklimaet, siger Junckers´ administrerende direktør, Svend Bruun.

– Vi har tidligere med rette og urette været skældt ud for ikke at være miljøbevidste nok. Men inden for de senere år har vi gjort store fremskridt. I dag har vi miljøstyring i hele virksomheden, og alle medarbejdere får en miljøuddannelse. Alle vore bestræbelser gør i øvrigt, at vi frivilligt har besluttet at lave et grønt regnskab. Desuden har vi fået mange beviser for, at både byen og oplandet er glade for os, fordi vi ikke belaster miljøet, siger Svend Bruun.

Mange tests

Indeklimaet består af de indtryk, man får gennem sanserne. Når Dansk Indeklima Mærkning har tildelt de lakerede parketgulve fra Junckers indeklimamærket – det grønne hus med hvidtjørnens blad – er det sket efter en række videnskabelige analyser af bl.a. afgasningen fra gulvene.

– Testresultaterne viser, at afgasningen er klinget af efter 10 døgn, og det opfylder vore krav. Det hører også med i certificeringen, at der med gulvene følger en udførlig vejledning til forbrugerne om, hvordan de selv er med til at skabe et godt indeklima. Altså hvordan de korrekt monterer, bruger og vedligeholder gulvet, fortæller civilingeniør Marianne Fox fra Dansk Indeklima Mærkning.

– Det har i dag stor betydning, at de materialer, der bruges i vore boliger, er med til at give et bedre indeklima, siger Junckers´administrerende direktør, Svend Bruun.

Grønt skulderklap til grøn virksomhed

Junckers er med til at understøtte økonomien i den danske skovdrift, fortæller administrerende direktør Svend Bruun.

Junckers Industrier A/S i Køge er ikke blot Europas førende producent af massive parketgulve. Koncernen er også en gennemført grøn virksomhed, der i de senere år har brugt utrolig mange kræfter og et betragteligt antal millioner kroner på miljømæssige forbedringer.

– Hvis vi måler indsatsen for at forbedre både det interne og eksterne miljø i kilo, er Junckers nok den virksomhed i Danmark, som inden for de seneste år har løftet flest miljøkilo, konstaterer koncernens administrerende direktør, Svend Bruun.

Junckers´ lakerede parketgulve har netop fået Dansk Indeklima Mærknings certifikat, og det skulderklap er ifølge Svend Bruun med til at understrege koncernens grønne profil.

 

Ønsket om at være en grøn virksomhed hænger uløselig sammen med, at Junckers altid har haft en klar holdning til industriel brug af skovene.

– En tredjedel af det træ, vi bruger i produktionen, kommer fra de danske bøgeskove. Vi aftager kun det træ, som normalt bruges til brændsel, så på den måde er vi med til at understøtte økonomien i Danmarks skovdrift. Vi aftager i øvrigt langt, langt mindre træ, end der bliver plantet, så vi er med til at gøre de danske bøgeskove større og flottere, siger Svend Bruun.

De sidste to tredjedele af træet kommer fra tyske bøgeskove. Her aftager Junckers også kun det træ, der ellers vil blive brugt til brændsel, og dermed bidrager koncernen til økonomien i de europæiske bøgeskove, som i øjeblikket har en årlig vækst på to-tre procent.

Grøn elektricitet

I virksomhedens produktion i Køge bliver træet udnyttet 100 procent.

– Den del af træet, som ikke bruges til vore massive parketgulve, bliver anvendt i produktionen af MDF-plader. Disse fiberplader bliver brugt til fremstilling af finere møbler. Endelig bruger vi pudsestøv og spåner som biobrændsel i vort eget kraftværk, så vi kan producere grøn elektricitet. Biobrændsel er CO2-neutralt, og vort overskud af elektricitet sendes ud på det offentlige net, forklarer Svend Bruun.

– Produktionen af massive parketgulve stiller store krav til et effektivt produktionsapparat. Derfor moderniserer vi i disse år produktionen for næsten en halv mia. kr. Med de nye produktionsanlæg udvider vi kapaciteten af gulvprodukter med godt 25 procent om året, siger Svend Bruun.

Junckers eksporterer mere end to tredjedele af produktionen til udlandet, mens det danske marked aftager resten.

– Vi aftager kun det træ, som normalt bruges til brændsel, så på den måde er vi med til at understøtte økonomien i Danmarks skovdrift, siger Junckers´ administrerende direktør, Svend Bruun.

Alle pressemeddelelser om: