International pris tilGlyngøre-virksomhed

4. juni 1999

Til redaktionen

Holstebro, 4. juni 1999

Vi fremsender en pressemeddelelse for SKOV A/S i Glyngøre. De er på udstillingen “The British Pig and Poultry Fair 1999” blevet tildelt den internationale pris “Award for Innovation” for virksomhedens nyudviklede Combi-Tunnel Ventilationssystem.

Tekst af journalist Flemming Hove.

Illustration fra SKOV A/S.

Tekst og illustration kan frit anvendes uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt SKOV A/S, projektsmanager Thomas O. Hansen, tlf. 9773 1122.

 

International pris tilGlyngøre-virksomhed

SKOV A/S har fået prisen for sit nye Combi-Tunnel Ventilationssystem.

SKOV A/S i Glyngøre er på udstillingen “The British Pig and Poultry Fair 1999” blevet tildelt den internationale pris “Award for Innovation” for virksomhedens nyudviklede Combi-Tunnel Ventilationssystem.

Systemet er specielt udviklet til fjerkræproduktion i områder, hvor der er store temperaturudsving. Systemet integrerer flere forskellige ventilationsprincipper i et intelligent ventilationssystem. En klimacomputer sørger for, at dyrene har optimale levebetingelser ved at gøre ventilationsprincippet afhængigt af udetemperaturen.

Er udetemperaturen lav, fungerer anlægget som et almindeligt undertryksanlæg med luftudtag gennem skorstenene i taget og luftindtag gennem vægventiler.

Ved høje udetemperaturer skifter anlægget til at fungere efter “tunnelprincippet”. Luftudtaget sker her gennem store ventilatorer i gavlen, og luftindtaget sker gennem kølepads i husets modsatte ende. Der skabes en luftstrøm på langs af bygningen, som giver dyrene ekstra god ventilation.

Mindre risiko

Combi-Tunnel Ventilationssystemet håndterer automatisk store variationer i udetemperaturen og optimerer produktionen ved at formindske den eksterne temperatureffekt.

Ved at optimere dyrenes temperatur mindskes risikoen for sygdom og død. Ved lav udetemperatur sikres en konstant staldtemperatur og perfekt fordeling af luft i bygningen. Ved høj udetemperatur sikres dyrene selv i de varmeste perioder en god indetemperatur gennem den kølende luftstrøm. Det gør, at dyrene under alle betingelser vil optage føde og have en fin tilvækst.

Fakta

SKOV A/S i Glyngøre er blandt de førende og mest innovative specialister i klimastyring og produktionsstyring til moderne animalsk produktion.

Virksomheden er internationalt orienteret med 40 forhandlere fordelt over hele verden. Virksomheden har mere end 35 års erfaring i produktudvikling, produktionsmetoder og kvalitetsudvikling.

Alle pressemeddelelser om: