Bestil nyt tag på Internettet

28. marts 1999

Til redaktionen

Holstebro, 28. marts 1999

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved pressefotograf Gregers Kirdorf

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt KN Tagdæking A/S, salgskonsulent Kuno Nygaard, tlf. 9786 1733.

 

Bestil nyt tag på Internettet

 

KN Tagdækning A/S har taget nye metoder i brug på sin hjemmeside – www.kn-tag.dk

Når en virksomhed laver sin egen hjemmeside på Internettet, skal den kunne bruges til noget fornuftigt af både nye og eksisterende kunder. Den skal være et aktivt redskab og ikke kun en passiv reklamesøjle!

Den holdning har tagdækkerfirmaet KN Tagdækning A/S i Humlum. Derfor har firmaet fået sin hidtidige hjemmeside lavet om, så den nu giver den almindelige husejer mulighed for selv at opmåle sit tag og via hjemmesiden få et gratis og uforpligtende prisoverslag på et nyt tag.

– Det er en ny måde at bruge Internettet på inden for byggebranchen. Vi ser det som en metode til at få både os og kunderne gjort aktive i forhold til hinanden. Vi vil gerne sælge tagløsninger, og kunderne vil gerne have et uforpligtende overslag over, hvad de skal regne med at investere i et nyt tag. Det er egentlig meget enkelt, siger salgskonsulent Kuno Nygaard.

Enkel proces

På Internet-adressen www.kn-tag.dk klikker man sig ind på knappen “Dit nye tag” og får her mulighed for at blive guidet ind på et opmålingsskema. Det er en forholdsvis enkel proces at udfylde skemaet, og når det er gjort, sendes det til KN Tagdækning A/S. Med baggrund i oplysningerne udregner KN Tagdækning A/S et prisoverslag.

– På den måde får folk en fornemmelse af pris, materialer og muligheder, og det er en nem måde at komme i kontakt med os på. Men selv om man via hjemmesiden kan bestille sit nye tag, er det altid en fordel at få et gratis og uforpligtende besøg af vore konsulenter, siger Kuno Nygaard.

Tagdækkerfirmaet har formuleret sin “opmålingsguide”, så den kan bruges af både private husejere, arkitekter og projekterende. På hjemmesiden er det også muligt at bestille f.eks. et serviceeftersyn på taget, så man får en fornemmelse af tagets tilstand.

I bestræbelserne på at gøre hjemmesiden så spændende som mulig har KN Tagdækning A/S desuden et afsnit med “Sidste nyt”. Her kan man i tekst og billeder følge, hvordan firmaet netop nu arbejder med at lægge 2700 kvm tagfolie på solskinsøen Bornholms nye turist- og kulturcenter “Natur Bornholm”. Det er et arkitektonisk spændende projekt, hvor tre af bygningens facader er rå brudstykker af lokal granit.

Alle pressemeddelelser om: