KIRK satsede på den rigtige hest

1. marts 1998

Til redaktionen

Holstebro, 1. marts 1998

Tekst af journalist Carsten Tolbøll.

Fotos ved fotograferne Ole Mortensen og Börje Gustavsson

Såvel tekst som fotos kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Foto af adm.direktør Peter Skov kan rekvireres ved henvendelse til Tilsted Communication, Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.

eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt KIRK telecom A/S, adm. direktør Peter Skov, salgs- & marketingdirektør Carsten Lauritsen eller teknisk direktør Erik Stridbæk, tlf. 7560 2850.

 

KIRK satsede på den rigtige hest

 

Danske Kirk telecom A/S trænger frem på eksportmarkederne takket være investering i ny trådløs teknologi

Trådene gløder hos KIRK telecom A/S som aldrig før.

Den førende danske producent af udstyr til telekommunikation har i det seneste år vist forbløffende konkurrencekraft på det internationale marked. En modig satsning på udvikling af teknologi og investeringer i produktionsudstyr begynder at bære frugt.

– For tre år siden stod vi i den situation, at vi kunne vælge mellem at træde på speederen eller på bremsen. Vi vidste, at den trådløse DECT-telefoni var den rigtige løsning for mange erhvervskunder, men inden vi kunne gå på markedet, skulle der investeres millioner i produktmodning og et produktionsapparat, der svarede til det volumen, som satsningen nødvendiggjorde. Vi tog en dyb indånding og kommanderede “fuld skrue”. Det gav os et par år med sved på panden, men i dag er ingen i virksomheden i tvivl om, at vi valgte rigtigt, siger administrerende direktør Peter Skov, KIRK telecom A/S.

For tiden spytter den højteknologiske fabrik DECT-telefoner og tilbehør ud for 10 millioner kr. pr. måned. 95 procent af denne produktion eksporteres til næsten alle europæiske lande og til fjernere markeder i Sydafrika samt Mellem- og Fjernøsten. Hertil kommer KIRK’s oprindelige produktion af kabelførte telefonapparater til analog og digital transmission samt en ikke ubetydelig kontraktproduktion.

Nyt og gammelt

– Vi har på få år opbygget et netværk af samarbejdspartnere. Når det gælder nye produkter, har vi opbygget partnerskab med udviklingsfirmaer, som introducerer den teknologi, som vi efterfølgende tester og produktmodner her på fabrikken. I distributionsleddet har vi salgskanaler i en snes lande. Det er gennem dem, vore produkter afsættes. Det sker enten i vort navn eller som dele af andre producenters sortiment. Det sidste er muligt, fordi vore produkter og delelementer opfylder de internationale standarder, siger Peter Skov.

Hemmeligheden bag KIRK telecom A/S succes er en kombination af nyt og gammelt. Der er blevet produceret telefoner i Horsens i mere end 100 år. Efter i en periode at have tilhørt multinationale koncerner overtog en gruppe ledende medarbejdere i 1991 virksomheden og satsede i første omgang på produktion af avancerede telefonapparater som livsstilsprodukter. I 1995 fik KIRK telecom A/S en økonomisk sværvægter i form af Dansk Kapitalanlæg A/S med i ejerkredsen, og herefter tog udviklingen fart.

– Fra at være næsten totalt orienteret mod det danske marked nærmer vi os en eksportandel på to trediedele. Vi ved, at markedet for de gængse analoge telefoner er stagnerende i de lande, hvor vi er inde i billedet. De digitale telefoners afsætningsmuligheder afhænger af, i hvilket tempo de enkelte lande indfører ISDN-net. Derfor ligger vores største umiddelbare vækstmulighed i DECT-teknologien. Den standard, der kræves for at kunne operere med DECT, er godkendt i alle europæiske lande og breder sig i øjeblikket uden for Europa, siger Kirk telecom A/S nye salgs- & marketingdirektør Carsten Lauritsen.

Trådløse telefoner der tjener sig ind

KIRK dect-z System 1500 er den ideelle telefonløsning for små og mellemstore virksomheder, der kræver mobile medarbejdere

KIRK telecom A/S største internationale succes til dato hedder KIRK dect-z System 1500.

Bag det lange navn gemmer sig en smart lille trådløs telefon, som er nem at betjene og et system, som har klare fordele for tusindvis af små og mellemstore virksomheder.

DECT-systemet består af en kontrolenhed, som tilkobles virksomhedens omstillingsanlæg. Den forbindes via kabel til en række basestationer, som placeres rundt om i virksomheden. Via radioforbindelse kan medarbejdere modtage opkald gennem omstillingen eller direkte. De kan også tale sammen indbyrdes og kommunikere data, og den trafik er gratis.

– Fordelene ved DECT er, at virksomheden har “snor” i medarbejderne, men samtidig opnår hver enkelt af dem den frihed, svarende til hvad GSM-mobiltelefoner tilbyder og de brugerfaciliteter, som en moderne stationær telefon indeholder. Et DECT-system er en yderst overkommelig investering for virksomheden, og den vil utroligt hurtigt tjene sig ind i form af formindsket spildtid og en lavere telefonregning, siger administrerende direktør Peter Skov, KIRK telecom A/S.

Eventyret er begyndt

DECT, der står for Digital Enhanced Cordless Telecommunications, er en transmissionsteknologi, som har mange anvendelsesmuligheder. KIRK dect-z System 1500 er åbent for tilkobling af funktioner som alarmer, overvågning, tekstbaserede meddelelser m.m. På KIRK telecom A/S stand på CeBIT-messen kan gæster således stille sig op på en personvægt og aflæse de afslørende kilo på DECT-håndsættets display.

KIRK telecom A/S DECT-løsning er desuden tilpasset standarden GAP, som fra 1. februar blev obligatorisk i forbindelse med typegodkendelse af alle nye DECT-produkter. Det betyder, at dele af KIRK dect-z System 1500 – eksempelvis håndsættet – kan benyttes sammen med andre DECT-fabrikater.

– Denne frihed, hvor man ikke er afhængig af en bestemt leverandør, tiltaler utrolig mange

kunder. Uden den store indsats i markedsføring har vi oplevet en helt overvældende interesse for KIRK dect-z System 1500. Vi har opbygget et distributionsnet i de mange lande, hvor DECT-standarden er indført. I nogle lande forhandler vi DECT i vort eget navn. Andre steder indgår vores løsning som en del af produktsortimentet hos de største mærkevareproducenter af telekommunikation, siger Peter Skov.

DECT-eventyret er kun lige begyndt for KIRK telecom A/S. På CeBIT messen satser den danske virksomhed på et kraftigt fremstød over for nuværende og potentielle samarbejdspartnere fra hele verden. Med i posen har KIRK telecom A/S et par nyheder, som gør DECT-løsningen endnu mere interessant for distributører og kunder.

 

Nu kan trådløse telefoner nå ned i kælderen og ud på lageret uden brug af kabel

Med KIRK dect-z System 1500 er virksomhedens ansatte for det meste til at få fat på. Alle kan ringe på hovednummeret eller direkte til den medarbejder, de ønsker at tale med. Så længe medarbejderen befinder sig inden for rækkevidden af de faste basestationer, kan vedkommende besvare opkaldet over sin trådløse telefon.

Nu tilbyder KIRK telecom A/S at udvide DECT-systemets dækningsområde. Den danske virksomhed lancerer en såkaldt repeater, der kan forlænge signalet, så der også bliver trådløs telefonforbindelse til de fjerneste afkroge af virksomheden. Det kan være kældre, gårdspladser, separate afdelinger, lagerbygninger og andre steder, hvor det er besværligt at trække kabler og opsætte almindelige basestationer. Repeaterens fortrin er, at den er trådløs og blot kræver en stikkontakt for at fungere.

Kan sammenbygges

– Repeateren er en nem måde at udbygge et eksisterende DECT-system på. Det kan være et KIRK-anlæg eller et andet fabrikat. Repeateren opfylder den internationale software-standard GAP (Generic Access Profile), og det betyder, at den uden videre kan benyttes sammen med de godkendte DECT-anlæg, der er på markedet, siger teknisk direktør Erik Stridbæk, KIRK telecom A/S.

Repeateren vil have interesse for mange virksomheder, der har investeret i DECT som telefonløsning. Efter nogen tids brug af systemet, finder mange ud af, at der er områder af virksomhedsarealet, som ville være rart at få dækket ind. Repeaterne opsættes i kanten af det nuværende dækningsområde og spejler signalet, så medarbejderen kan bevæge sig længere væk uden at miste forbindelsen.

En særlig variant af den lille boks er forsynet med en ekstern antenne. Ved hjælp af en sådan repeater er det muligt at udvide telefondækningen til endnu fjernere liggende afdelinger af virksomheden. Antennen kan i fri sigt modtage og sende signaler i op til en kilometers afstand fra en basestation.

En anden nyhed fra KIRK telecom har interesse for de mange mellemstore virksomheder, hvor DECT er blevet en uundværlig del af hverdagen. Normalt kan systemet sende signaler til 16 basestationer og betjene 64 trådløse telefoner. Ved hjælp af et udvidelseskort til softwaredelen kan systemet nu udbygges til det dobbelte: 32 basestationer og 128 håndsæt.

– Vi præsenterer nyhederne på CeBIT-messen og forventer, at de vil være i handelen i løbet af få måneder. Specielt repeateren er en unik nyhed med store afsætningsmuligheder, fordi den passer til alle eksisterende multisystemer i DECT, siger Erik Stridbæk.

En lille dims der kan en masse

KIRK telecom A/S vil sælge nyt højfrekvens-modul til virksomheder over hele verden

Den vejer 12 gram og fylder 49x37x5 mm. For mange producenter af elektronik og telekommunikation er den lige det, de står og mangler. Om kort tid kan de købe den af KIRK telecom A/S.

Genstanden er et højfrekvens-modul med indbygget sender og modtager. Det opererer ved 1,8 gigahertz, som er standardfrekvens ved DECT. Modulet er produceret af KIRK telecom A/S i samarbejde med et dansk udviklingsfirma. I første omgang til brug for DECT-telefonsystemer, men anvendelsesmulighederne er utallige.

– Sammenlignet med andre tilsvarende moduler på markedet, udmærker vort hf-modul sig ved, at det fylder meget lidt og har et minimalt strømforbrug. Det opfylder GAP-standarden og kan indgå i en bærbar pc til styring af modem- og printerfunktioner. Andre muligheder er styring af trådløse benzinstandere på en tankstation, trådløs overførsel af data på et hospital, styring af trådløse telefonomstillinger og meget mere, siger sales manager Niels Erik Lange, KIRK telecom A/S.

KIRK telecom præsenterer den lille kraftfulde enhed på CeBIT-messen. I løbet af et halvt år vil den være i handelen og give den danske virksomhed et stort volumen i afsætningen. Tyske, italienske, israelske, indiske og koreanske virksomheder har købt og afprøvet modulet og udtrykt stor tilfredshed med funktionalitet og prisniveau.

– For os er det noget nyt at sælge løsdele. Men da vi havde påtaget os udviklingsomkostningerne, indså vi, at der var idé i at præsentere modulet for producenter inden for andre områder end vort eget. Der er et stort behov over hele verden, og mange mindre virksomheder har ikke økonomi til selv at udvikle det ideelle hf-modul, siger Niels Erik Lange.

Alle pressemeddelelser om: