Fyrværkeriet er smukt og farligt

18. december 1997

Til redaktionen

Holstebro, 18. december 1997

Tekst af journalist Flemming Hove.

Tekst kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Yderligere informationer – kontakt politiinspektør Niels Jørgen Lundsgaard, tlf. 9742 3444.

 

Fyrværkeriet er smukt og farligt

 

Unge er blevet mere fornuftige, men til gengæld er antallet af skader blandt voksne stigende, siger politiinspektør Niels Jørgen Lundsgaard.

Hver nytårsaften bliver himlen forvandlet til et stort lysshow, når danskerne sender fyrværkeri for millioner af kroner til vejrs. Det er smukt og festligt, men også farligt, hvis ikke man omgås fyrværkeriet med den fornødne respekt.

– Børn og unge under 18 år er heldigvis blevet langt mere fornuftige end tidligere, og antallet af ulykker i den aldersgruppe er faldende. Der er dog stadig alt for mange, der kommer til skade med fyrværkeri, og navnlig er skader blandt voksne stigende, siger politiinspektør Niels Jørgen Lundsgaard, Holstebro.

Ved nytårsskiftet 1996-97 måtte mindst 800 personer behandles for kvæstelser på landets sygehuse. Ca. 25 procent af disse skader var øjenskader, og mange af dem skyldtes, at folk begik den fejl at samle fusere op – oven i købet uden at bruge beskyttelsesbriller.

Ulovligt fyrværkeri

Niels Jørgen Lundsgaard advarer kraftigt mod kanonslag. De er ikke alene ulovlige, men også årsag til over halvdelen af alle skader – bl.a. alvorlige høreskader.

– Blandt dem, der blev indlagt sidste nytår, havde 70 procent håndskader som følge af kanonslag. Desværre bliver det mere og mere udbredt at bruge ulovligt knaldfyrværkeri, og sidste år blev der skønsmæssigt indsmuglet 700 tons ulovligt fyrværkeri, siger han og tilføjer, at der til sammenligning blev solgt ca. 2500 tons lovligt fyrværkeri.

I håb om at begrænse antallet af ulovlige kanonslag – ikke mindst en serie røde, tyske militærkanonslag – har bl.a. Holstebro Politi i år besluttet at give frit lejde til alle, der ligger inde med kanonslag. Det betyder, at folk uden videre tiltale kan aflevere det ulovlige fyrværkeri på politistationen.

Livsfarligt

Hjemmelavet skyts er hvert år et problem, som politiet tager meget alvorligt. I mange tilfælde er det hjemmelavede skyts livsfarligt, og aktuelt er en 18-årig mand fra Holstebro blevet anholdt for at have fremstillet sprængstof på et kollegieværelse.

– Vi kan heller ikke advare kratigt nok mod hjemmefabrikerede rørbomber. Fyrværkeri må aldrig lukkes inde i metalrør. Hvis man gør det, kommer røret til at virke som en håndgranat, der slynger sylespidse metalstykker ud til alle sider. Når krudtet bliver lukket inde i jernrør, virker det som et svejseapparat, når det bliver antændt. Det lukker alle åbninger til, og så kan eksplosionen kun komme ud ved at sprænge sig vej, siger Niels Jørgen Lundsgaard.

Derfor er alt fyrværkeri indkapslet i pap eller papir. Det brænder i stykker med det samme og forhindrer eksplosionen.

Strenge krav

Kun fyrværkeri uden knaldeffekt må sælges i Danmark og kun til personer over 18 år. Til personer under 18 år må forhandlerne derimod gerne sælge knaldhætter, knaldperler, hundepropper og knallerter.

Forhandlerne af fyrværkeri skal indordne sig under strenge krav, og hvis de fraviger dem, vanker der bøder og konfiskation af fyrværkeriet.

Fyrværkeri skal opbevares i tætte kasser, der er utilgængelige for kunderne, og det må ikke sælges ved selvbetjening bortset fra knallerter, bordbomber, stjernekastere og stormtændstikker. Der skal desuden være slukningsmidler i form af vand eller brandslukkere lige i nærheden af fyrværkeriet.

Alle pressemeddelelser om: