De har taget et kæmpeskridt

7. januar 1997

Til redaktionen

Holstebro, 7. januar 1997

Tekst af journalist Flemming Hove.

Fotos ved fotograf Ole Mortensen.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt SKOV A/S, marketingchef Niels Riis, tlf. 97 73 11 22.

 

De har taget et kæmpeskridt

 

SKOV A/S i Glyngøre har udviklingsmæssigt taget et kæmpeskridt fremad.

Virksomheden er specialist i klimastyring og produktionsovervågning til moderne animalsk produktion.

På Agromek ´97 i Messecenter Herning i dagene 21.-25. januar præsenteres flere nyheder til fjerkræproduktion. Fællesnævner for tre af nyhederne er, at de er med til at øge produktiviteten i slagtekyllingeproduktionen.

Euro Matic klimacomputer – DOL 36 – kan styre seks stk. MultiStep-grupper med en kombination af skorstene og højtydende vægventilatorer. Tilsammen i alt 255 stk. udsugningsenheder.

Computeren giver mulighed for individuel styring af to relæstyrede spjældmotorer til friskluftventiler. Dermed kan den kompensere for skiftende vindtryk på stalden. Computeren indeholder desuden en række specialfunktioner, der gør den i stand til at løse meget svære klimastyringsopgaver.

Euro Matic – DOL 95 – er en ny produktionscomputer. Den har en fleksibel og effektiv foderstyring, som forsyner både kæde- og skålfodringsanlæg med den korrekte fodermængde. Det sker efter et avanceret foderprogram, som også registrerer den forbrugte mængde foder.

Den løbende registrering og beregning af produktionens nøgletal er et værdifuldt værktøj for producenten til at sikre en optimal produktivitet.

Computeren styrer desuden lys, vand og indhold af siloer. Den lagrer data fra fem hold slagtekyllinger, som kan danne grundlag for en effektivitets-sammenligning og analyse.

Begge computere kan tilsluttes managementprogrammet Info Matic, der samtidig lanceres i en ny windowsversion.

Programmet er en grafisk gård- og staldoversigt beregnet til central klima- og produktionsovervågning/styring. Den nye version giver brugeren et godt totalbillede over de tilsluttede stalde og deres øjeblikkelige klimasituation.

Med et enkelt klik på musen åbnes stalden, og eventuelle afvigelser kan hurtigt analyseres. Derefter kan forholdsregler iværksættes.

Produktionscomputeren DOL 95 er udpeget som en trestjernet Europa-nyhed. Klimacomputeren DOL 36 og pc-programmet Info Matic er begge udpeget som énstjernede virksomhedsnyheder.

Udviklingen går stærkt

Udviklingen går stærkt hos virksomheden SKOV A/S i Glyngøre, der er specialist i klimastyring og produktionsovervågning til moderne animalsk produktion.

Lang tids udvikling samt utallige forsøg og afprøvninger har resulteret i flere nye produkter til virksomhedens ventilationssystemer. De bliver præsenteret på Agromek ´97 i Messecenter Herning i dagene 21.-25. januar.

En ny serie vægventiler af typen DA 1200 kan tilpasses alle behov. De kan derfor fås både til indmuring og til installation i lette vægkonstruktioner.

Vægventilerne er konstrueret, så luftmængder og -kast kan tilpasses enhver stald. Ved at bygge flere sammen kan de danne én stor ventil. Luftretningsplader kan samle luftstrålen til en lang, smal luftstråle.

Specielle indbyggede luftdæmpeplader kan reducere luftkastet og modvirke ydre vindpåvirkninger.

Hele ventilserien er fremstillet i 100 procent genbrugelige materialer. Der er desuden udviklet et salmonella-præventivt plastnet, der forhindrer mus i at komme ind i stalden.

Desuden kan en loftventil af typen DA 30S nu fås med differentieret opluk, der ellers har været forbeholdt SKOVs vægventiler. Fordelene ved god luftfordeling med minimumsventilation kommer også de dyr til gode, som opholder sig i stalde med loftventiler. Differentieret opluk af friskluftsventiler er i forvejen et SKOV-patent.

Loftventilen lukkes med en fjeder og åbnes med et træksystem, der er ført bag om ventilen. Så undgår man tilisning af træksnore om vinteren. Samtidig reduceres risikoen for falsk luft ved slitage.

DA 1200 vægventiler og DA 30S differentieret opluk er begge udpeget som trestjernede Europa-nyheder på Agromek.

Alle pressemeddelelser om: