Han putter “strømper” i kloakrørene

5. januar 1997

Til redaktionen

Holstebro, 5. januar 1997

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved fotograf Ole Mortensen.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt Johs. Ø. Mortensen Total kloakservice ApS, Johannes Ø. Mortensen, tlf. 97 46 40 99.

 

Han putter “strømper” i kloakrørene

 

Rotter, trærødder og mange års slitage har gjort adskillige gamle kloakrør til et stort problem i hele Danmark. Nogle steder er det nødvendigt at skifte rørene ud med nye, men mange andre steder er det nok at putte en “strømpe” ned i de gamle rør!

Autoriseret kloakmester Johs. Ø. Mortensen fra Hjerm er specialist i både at vurdere, hvor den såkaldte “strømpeforing” er velegnet og derpå udføre arbejdet med at gøre kloakrørene lige så tætte som nye rør.

Johs. Ø. Mortensen Total kloakservice ApS er det eneste autoriserede kloakmesterfirma i Midt-, Vest- og Nordvestjylland, der er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Den er kundernes garanti for, at firmaet har det nødvendige udstyr og den offentligt godkendte uddannelse til at foretage tv-inspektion og vurdering af skadernes omfang.

– Navnlig ældre kloakrør er så fyldte med huller, revner og forskydninger, at de er et paradis for rotter. Første skridt på vejen mod velfungerende og tætte kloakrør er at lade os foretage en tv-inspektion af rørnettet. Inspektionen afslører alle former for skader. Bagefter vurderer vi, om rørene er i orden, om de skal repareres, eller om der skal lægges nye, fortæller han.

Nogle kloakrør ligger så utilgængelige, at det kræver et stort og besværligt gravearbejde at finde ned til dem. Dermed bliver renoveringen meget dyrere, end hvis rørene lå under f.eks. græsplænen. De vanskeligt tilgængelige kloakrør kan i stedet fores med en “strømpe” af polyester. Efter behandling med et specielt hærdemiddel pustes “strømpen” op inde i det gamle rør, og når den er hærdet, virker den som et glasfiberrør.

– På baggrund af tv-inspektionen vurderer vi, hvad der er bedst og billigst for kunden. Ofte viser det sig, at en “strømpeforing” er den nemmeste og dermed billigste løsning. “Strømpeforing” har i øvrigt en fast pris pr. løbende meter, og der skal sjældent graves op, tilføjer Johannes Ø. Mortensen.

Alle pressemeddelelser om: