Jernstøberi skænker kommune fire mio. kr.

22. december 1996

Til redaktionen

Holstebro, 22. december 1996

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved pressefotograf Jens Bach.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Foto rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt venligst Holstebro Museum ved museumsdirektør Torben Skov, tlf. 97 43 83 20 eller Vald. Birn A/S, direktør Christian Pedersen, tlf. 99 10 20 30.

 

Jernstøberi skænker kommune fire mio. kr.

 

Vald. Birn A/S har øremærket penge til byggeri af en ny fløj på Holstebro Museum

Vald. Birns Jernstøberi A/S i Holstebro har som afslutning på sit 100 års jubilæumsår skænket Holstebro Kommune et beløb på fire mio. kr.

Pengene er øremærkede til byggeri af en ny fløj til Holstebro Museum, der skal rumme en permanent udstilling af jernstøberiets produkter og maskiner.

– Pengegaven skal ses som en fortsættelse af det gode samarbejde, vi har haft med museet i forbindelse med vort jubilæum. Det blev bl.a. til en fin bog om virksomhedens historie og en stor jubilæumsudstilling. Vi ved, at begge dele har vakt stor opmærksomhed og interesse, fortæller direktør Chr. Pedersen fra Vald. Birn A/S.

Når projektet er blevet så omfattende, skyldes det, at det skal passe ind i museets overordnede arbejdsplaner.

Holstebro Museum opfatter jernstøberiets økonomiske gestus som et inspirerende skulderklap, der har stor betydning for museets langtidsplaner.

– Det er vigtigt, at et sådant projekt passer ind i museets fremtidige arbejde. Vi er det eneste museum i Ringkøbing Amt, som arbejder med industrihistorie. Det er derfor naturligt for os at fortælle historien om f.eks. Vald. Birn, Færch, Holstebro Jernstøberi og Skandinavisk Tobakscompagni, siger museumsdirektør Torben Skov.

Den nye tilbygning til museet er tegnet af museets arkitekt, professor Hanne Kjærholm. Tilbygningen bliver på 180 kvm, og den åbner mulighed for, at der senere kan bygges endnu en fløj til. Det er tanken, at den skal rumme museets unikke samling af bliklegetøj.

Alle pressemeddelelser om: