De tager sig af skrottet!

6. november 1996

Til redaktionen

Holstebro, 6. november 1996

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved fotograf Ole Mortensen.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt H.J. Hansen Holding A/S, transportleder Poul Kristensen, tlf. 65 90 55 83 eller miljøchef Thorvald Brix Isager, tlf. 65 90 33 83.

 

De tager sig af skrottet!

Holstebro Jern & Metal A/S og Lemvig Jernhandel er blevet overtaget af koncernen H.J. Hansen Holding A/S

Mulighederne for at genvinde jern- og metalskrot fra både industri, håndværk og private bliver i fremtiden meget større i det midt- og vestjyske område.

Holstebro Jern & Metal A/S er blevet 100 procent overtaget af Danmarks største genvindings-virksomhed H.J. Hansen Holding A/S, der i forvejen ejede halvdelen af aktierne. Koncernen har desuden købt Lemvig Jernhandel og lagt den sammen med Holstebro-virksomheden.

Den nye, regionale genvindings-virksomhed hedder H.J. Hansen Holstebro A/S og er flyttet fra Holstebros midtby til en langt større og miljøgodkendt plads uden for byen tæt ved Måbjergværket. Den nye plads er 10 gange så stor som den tidligere plads i Holstebros midtby. Desuden er kloaknettet forbundet med et miljøsystem, så olieholdigt vand opsamles i et bassin med henblik på senere destruktion.

H.J. Hansen med hovedsæde i Odense har en samlet omsætning på over en mia. kr. og består af 23 selskaber, hvoraf de 13 beskæftiger sig med genvinding af jern- og metalskrot samt visse miljøproblematiske restmaterialer. Koncernen modtager bl.a. ca. halvdelen af det 800.000 tons jern- og metalskrot, der oparbejdes i Danmark.

Én af fordelene for Holstebro-virksomheden er, at den nu kan benytte sig af det landsdækkende transport- og servicenetværk til genvinding af jern- og metalskrot, som H.J. Hansen har opbygget.

– Det kommer bl.a. de midt- og vestjyske industrivirksomheder og håndværkere til gode. Det er vigtigt, at de kan slippe af med jern- og metalskrottet på en forsvarlig og miljømæssig korrekt måde. Oven i købet til en fornuftig pris, fortæller afdelingsleder Poul Kristensen fra H.J. Hansen i Odense.

Alle pressemeddelelser om: