Tageksperter: Svampeangreb er tegn på misrøgt

23. august 1996

Til redaktionen

Holstebro, 23. august 1996

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved fotograf Anders Nielsen.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer vedr. pressemeddelelse om svampeangreb – kontakt

Icopal a/s, direktør Anders Buchwald, tlf. 44 88 55 00 eller Tagpapbranchens

Oplysningsråd, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, tlf. 45 85 67 11.

Yderligere informationer vedr. pressemeddelelse om garantiordning – kontakt Icopal a/s, produktchef Klaus Røder, tlf. 44 88 55 00.

 

Tageksperter: Svampeangreb er tegn på misrøgt

 

En række kommuner har i årenes løb slækket så meget på vedligeholdelsen af skolerne, at de nu får regningen i form af f.eks. skimmelsvampeangreb.

– Kommunerne har de laveste omkostninger til vedligeholdelse, når vi sammenligner med staten og de private husejere, siger sekretariatschef i Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR), civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen. I stedet for jævnlig vedligeholdelse har kommunerne kun lappet tagene, og det må en del skoler rundt om i landet bøde for i disse år.

Han gør i øvrigt opmærksom på, at på mange skoler er det ofte gulvene, der er problemet. Fugten er i mange tilfælde blevet lukket inde, når der er lagt linoleum på gulvet – i nogle tilfælde endda oven på nålefilt – og det har givet god grobund for bl.a. skimmelsvampe.

Han er godt klar over, at mange skyder skylden for f.eks. svampeangreb på de flade tagpaptage. Det skyldes imidlertid det dårlige ry, som de flade tage fik i slutningen af 1960’erne og op gennem 1970’erne.

I forbindelse med etableringen af TOR i 1981 blev der også oprettet et ankenævn, der skulle behandle klager over dårligt udførte flade tage. Ankenævnet blev nedlagt i 1989, fordi der stort set ingen klager kom!

– Tagpapbranchen har ikke været god nok til at få bugt med det dårlige image. Det forfølger branchen den dag i dag, uden at der er nogen grund til det, siger Tommy Bunch-Nielsen. I dag er tagpap faktisk den eneste tagbelægning, der ikke er problemer med. I 1989 oprettede vi Garantiselskabet Dansk Tagdækning, som giver 10-års garanti på nye tage. Vi har udstedt garanti på ca. fire mio. kvm tag med tagpap – uden skader.

Fire mio. kvm er meget. Det svarer til et pænt stort gods på 725 tønder land…

Direktør for tagdivisionen hos Icopal a/s, Anders Buchwald, har tit erfaret, at når der er problemer med 20-25 år gamle tage, skyldes det manglende vedligeholdelse. Bl.a. fordi kommunerne flere gange har skåret ned på udgifterne til vedligeholdelse.

– Dårlig vedligeholdelse kan give utætheder, men det er ikke sikkert, man opdager skaderne med det samme, siger Anders Buchwald. Mange bryder sig ikke om at lægge navn til, at de har misligholdt taget eller været uopmærksomme på fugt i vægge og gulve. Det er vigtigt, at bygherrer forud for et byggeri er kvalitetsbevidste og stiller spørgsmål om taget. Det er den vigtigste bygningsdel og beskytter trods alt hele bygningen.Vor opgave er at kommunikere med den endelige bygningsbruger og forklare om produkter, kvalitet, drift og vedligeholdelse.

Virksomhedsprofil

Icopal a/s er en dansk virksomhed og koncern med datterselskaber og primært afsætning i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland. Frankrig, England og USA.

Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker med hovedsæde i Herlev ved København blev stiftet af grundlæggeren, tømrermester Jens Villadsen, der etablerede virksomheden i Aalborg og siden flyttede den til København i 1876.

Aktieselskabet blev dannet i 1912, hvor hovedformålet var fremstilling af asfalt-tagpap, som blev markedsført under navnet Icopal. Det har siden været koncernens hovedprodukt.

Navnet blev registreret i 1907.

Siden har koncernen udviklet en række beslægtede produkter samt andre typer af tagbelægning samt vejbelægning, plastfolier og plastrør.

Koncernen har løbende manifesteret sin ledende position på det danske marked samt gennem opkøb og fusioner øget den totale produktion og afsætning til en række markeder over alt på kloden.

I 1994 havde man en totalomsætning på 3,6 mia. kr.

Det samlede medarbejderantal var ved udgangen af 1994 godt 3.000 ansatte.

Alle pressemeddelelser om: