Et trekantsdrama der endte lykkeligt

26. januar 1996

Til redaktionen

Holstebro, 26. januar 1996

Tekst af journalist Jan Kaare.

Foto ved pressefotograf Jens Bach.

Foto rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt Hvidbjerg Vinduet A/S, tlf. 97 87 17 77.

 

Et trekantsdrama der endte lykkeligt

 

Krav til fornuftig økonomi, miljøbevidst holdning og arkitektonisk kvalitet udvikler sig tit til et trekantsdrama, når et nyt byggesystem skal udvikles, men da Hvidbjerg Vinduets Trapez Altansystem var på tegnebordet, endte dramaet lykkeligt.

Resultatet kan ses på Gyvelvej/Brøndbyvestervej i Glostrup, hvor Glostrup Boligselskabs 66 lejligheder for et år siden fik renoveret deres gamle franske altaner.

Boligselskabet valgte at lade det rådgivende ingeniørfirma Danakon A/S, Arkitektfirmaet Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt, entreprenørfirmaet Rømer Vinduer & Facader A/S og Hvidbjerg Vinduet A/S løse opgaven, og dermed var de første skridt taget til Trapez Altansystem.

Det nyudviklede altansystem har alle de dyder, der skal til for at få økonomi, miljø og arkitektur til at gå op i en højere enhed.

De lukkede altaner giver beboerne bedst muligt udsyn og størst mulig plads ved et minimum af materialebrug. Energiforbruget i lejlighederne reduceres på grund af et særligt ventileringssystem, hvor luft udefra opvarmes af solen i et mellemrum i facaden, og altanernes liv og lethed giver boligblokkene et arkitektonisk løft.

Det lette udseende opnås ved, at altanerne er ophængt i den ovenliggende etage. Derved kan skæmmende støttepiller undgås, og altanerne kan monteres uden nævneværdigt indgreb i det eksisterende byggeri.

– Vi udnytter trækkræfterne i stedet for at stable altanerne oven på hinanden. På den måde kan man erstatte tunge betonsøjler med lette og tynde stålstænger, der optager meget lidt plads og giver husfacaden et helt andet præg, siger arkitekt Anders Holst Jensen, Arkitektfirmaet Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt.

En anden vigtig detalje er de skrå sidevægge. De giver mere lys og luft gennem vinduerne end traditionelle, firkantede altaner. Beboerne skal ikke kigge hinanden over skuldrene for at nyde udsigten.

En happy end for beboerne – økonomi, miljø og arkitektur.

Frisk luft og varme

Ventileringssystemet i Hvidbjerg Vinduets Trapez Altansystem er gennemprøvet af Laboratoriet for Varmeisolering, DTU.

Konklusionen er, at ventileringssystemet giver gode muligheder for at opnå energibesparelser. Ventilationsluften holder altanen varm, bidrager til opvarmning af lejligheden og reducerer varmetabet fra den del af lejligheden, som altanen dækker, idet temperaturen i glasaltanen er højere end udeluften.

Altansystemet har et særligt ventileringssystem indbygget i facadeelementerne.

Systemet er indbygget i facaden. Det består af et element med en hærdet glasplade yderst, et luftmellemrum og bagved en aluplade. I bunden af elementet strømmer udeluft ind og foropvarmes mellem de to plader. Herfra suges den videre ind på altanen ved hjælp af mekanisk indsugning. Ventilation giver varme i lejligheden og luften bliver skiftet ud, så indeklimaet forbedres.

Udviklingen af altansystemet er støttet af Energiministeriet.

Alle pressemeddelelser om: