Musikalsk arkæolog med grønne fingre

14. januar 1996

Til redaktionen

Holstebro, 14. januar 1996

Tekst af journalist Flemming Hove.

Foto ved fotograf Ole Mortensen.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Foto rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt venligst Holstebro Museum ved direktør Torben Skov på telefon 97 42 29 33.

 

Musikalsk arkæolog med grønne fingre

 

Holstebro Museums direktør, Torben Skov, fylder 50 år søndag den 21. januar

Nogle kender ham som jazzpianist.
Andre deler hans glæde ved at dyrke primula.
Atter andre respekterer ham for hans engagement i turistarbejdet.

Men det er som professionel arkæolog og museumsdirektør på Holstebro Museum, Torben Skov har sat de største og dybeste spor. Søndag den 21. januar fylder den travle mand 50 år, og han kan med sindsro fejre dagen i bevidstheden om, at museet i dag betragtes som en perle blandt landets kulturhistoriske museer.

Torben Skov var i drengeårene en ivrig samler af flintredskaber på markerne omkring Ølsted i Nordsjælland. Hans store interesse for fortiden gjorde ham til deltager i udgravninger i oldtidsbyerne Herculaneum og Pompeji i Italien og senere i Schweiz. Han havde derfor en solid ballast, da han begyndte på arkæologistudiet.

I flere tilfælde fungerede Torben Skov som udgravningsassistent ved professor, dr. phil. Carl Johan Beckers store arkæologiske udgravninger i Vestjylland. Det førte til, at han allerede i studietiden blev museumskonsulent for Holstebro Museum. Efter magisterkonferens i forhistorisk arkæologi i 1971 blev Torben Skov i 1972 ansat som museumsinspektør i Holstebro og blev dermed den første videnskabelige leder af museet. I 1984 blev han udnævnt til museumsdirektør.

I de følgende år stod Torben Skov bag udgravninger af bl.a. vikingetidsbopladsen i Trabjerg, megalitanlæg i Nordvestjylland og fundet af Rydhave-økserne. Han arbejdede dog også med nyere tid og kunne i 1976 præsentere den største sølvudstilling nogensinde i Danmark af en enkelt mester, nemlig Holstebro-guldsmeden Joachim Weller (1754-1792). Torben Skov modtog for sit arbejde med Weller en legatportion fra Ole Haslunds Kunstnerfond.

I de senere år har Torben Skov været optaget af at indrette det nye Holstebro Museum, der foruden de kulturhistoriske samlinger har specialsamlinger om besættelsestiden i Vestjylland, dragonerne og bliklegetøj.

Travl mand

Holstebro Museums direktør, Torben Skov, er en aktiv herre både i arbejdstiden og i fritiden.

Ved siden af arbejdet på museet har han været formand for Museumsrådet i Ringkøbing Amt, med i redaktionen af Danske Museer samt medlem af Museumshøjskolens bestyrelse, Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings bestyrelse og Statens Museumsnævn.

Torben Skov er desuden en engageret forkæmper for turismen. Han har været formand for Holstebro Turistforening og Vestjysk Turistkreds. Dertil kommer, at han ligeledes har været formand for Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Han er medlem af bestyrelsen for Forening for Boghaandværk, Vif og Hans Dissings Fond samt C. Bendix Fond.

Ud over den række af tillidsposter er han formand for Dansk Primula Klub og pianist i jazzorkestret Blåbærrene.

Alle pressemeddelelser om: