Gennem glas og metal

24. februar 1995

Til redaktionen

Holstebro, 24. februar 1995

Tekst af journalist Carsten Tolbøll.

Foto ved fotograf Ole Mortensen, Tilsted Communication.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt KIRK telecom, marketingchef Poul Martin Bødker, tlf. 75 60 28 50.

 

Gennem glas og metal

 

Ny trådløs telefon fra KIRK telecom løser stort problem for gartnerier og industrien

Trådløse telefoner har lettet arbejdsdagen for mange håndværk og i industrien. Samtidig har mange brugere måttet sande, at den lille lommetelefon ikke altid er pålidelig. Er der for mange vægge og metalkonstruktioner mellem telefonens stationære del og modtageren, svækkes signalet, og i værste fald afbrydes forbindelsen.

Det problem har KIRK telecom i Horsens nu løst på en enkel, men effektiv måde. Kirks nye trådløse telefon, TwinTel, har som den eneste på markedet adskilt basisstationen fra batteriopladeren. I praksis bliver det herved muligt at placere basisdelen oven over de bygninger, hvor modtageren befinder sig. Samtalen vil nu gå stort set usvækket igennem, idet signalet i alle tilfælde kun skal passere taget.

Ideen er afprøvet på gartneriet Mølkjærgård A/S i Høgsholt ved Vejle. TwinTels basisstation er her lukket inde i en vandtæt kasse og hængt op på en mast, der rager et par meter op over hovedbygningens tagryg. Laderen står på et bord inde i huset.

ãVi har tidligere prøvet adskillige trådløse telefoner, men har måttet konstatere, at rækkevidden var for kort til at gå gennem flere glas- og aluminiumsvægge. TwinTel virker derimod hver gang, uanset hvor jeg befinder mig i de 10.000 kvadratmeter drivhuse, vi råder over,” fortæller medindehaver Lars Pedersen.

KIRK telecom regner med, at TwinTel bliver en billig løsning på et stort problem for industrien, gartnerier, håndværksvirksomheder, store forretninger og byggemar-keder. Selve telefonen koster 3200 kr. inkl. moms, og taginstallationen af basisstationen kan udføres af en elinstallatør for et beskedent beløb.

Til Redaktionssekretariatet

Pressemeddelelse

Dansk Kapitalanlæg har i dag erhvervet en aktiepost på nominelt 3,5 mio. kr. i KIRK telecom A/S.

Erhvervelsen er sket i forbindelse med et planlagt generationsskifte hos en af selskabets aktionærer.

Selskabets aktiekapital er fortsat 10 mio. kr., men er nu fordelt med 35% til Dansk Kapitalanlæg og 65% til ledende medarbejdere.

KIRK telecom A/S, Horsens, er et danskejet selskab med 160 ansatte. Virksomheden udvikler, producerer og sælger telefonapparater, hvoraf de mest kendte er KIRK Lotus, KIRK Delta og KIRK Plus. Virksomheden er i kraftig vækst, og resultaterne er tilfredsstillende. Telefonapparaterne afsættes dels i Danmark dels til udvalgte eksportmarkeder. På grund af produkternes topmoderne design og en meget effektiv produktion har virksomheden stor gennemslagskraft på et meget konkurrencepræget marked. KIRK telecom A/S er ISO 9001 certificeret.

Yderligere information hos:
Administrerende direktør: Niels Kristian Agner, Dansk Kapitalanlæg A/S, tlf. 33 15 70 30

Administrerende direktør: Peter Skov, KIRK telecom A/S, tlf. 75 60 28 50

Alle pressemeddelelser om: