Milliarder af kroner smides i kloakken nærmest i blinde

26. januar 1994

Til redaktionen

Holstebro, 26. januar 1994

Tekst af journalist Erik Sandager.

Foto ved fotograf Steen Attermann.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt ingeniør Bjarne Vium, B.V. Electronic A/S tlf. 97 52 50 22.

 

Milliarder af kroner smides i kloakken nærmest i blinde

 

– Men kommuner kan undgå miljøkatatstrofer og store fejlinvesteringer ved at installere NiveauSonde NS2000 i kloaknettet, viser erfaringer fra Skive Kommune.

– Vi får registreret og dokumenteret, hvor der foregår overløb og udslip af urenset spildevand. Og hvornår – og med hvor meget – vores kloaksystem er overbelastet.

Med de ord forklarer driftsleder Tage Damsgaard, Skive Rensningsanlæg, hvorfor Skive Kommune er begyndt at overvåge og registrere vandstanden i overfaldsbygværk i kommunens kloaknet.

Det sker ved hjælp af nyt måleudstyr, NiveauSonde NS2000,tilkoblet Vagt-5 overvågningssystemet, udviklet af B. V. Electronic A/S, Skive.

Skærpede miljøkrav

Baggrunden er, at miljømyndigheder over hele landet i fremtiden vil skærpe kravene til, hvor ofte kloaknettet må gå i overløb – med det resultat, at kloakvand udledes urenset til vandløb.

De skærpede miljøkrav vil medføre krav om nybyggeri af overløbsbassiner til opsamling af regnvand og spildevand. Alene Skive Kommune forventer, ifølge Damsgaard, at skulle investere ca. 100 millioner kroner i overløbsbassiner i løbet af ti år. På landsplan ventes de skærpede miljøkrav at medføre investeringer i nye overløbsbassiner i milliard-klassen.

Blindebuk med miljø-milliarder

Men landets kommuner risikerer at investere milliarder af skattekroner. Nærmest i blinde.

Skive Kommune og Århus Kommune, der begge har installeret NiveauSonde NS2000, er i besiddelse af måleresultater om, hvor ofte der foregår udslip af urenset regn- og spildevand eller hvor store mængder der slippes ud i naturen via overløbsbygværk.

Risikoen for, at mange kommuner bygger unødvendige – eller fejlplacerer – overløbsbassiner, efter mere eller mindre velbegrundede krav fra tilsynsmyndigheder, er derfor meget nærliggende.

Der mangler måleresultater, og der mangler kortlægning af behov for – og omfang af – overløbsbassiner og i det hele taget for udbygning af kloaknettet.

Men nu har elektronik- og softwarefirmaet B.V. Electronic A/S, Skive, opfundet, ud-viklet og patentanmeldt udstyr – NiveauSonde NS2000 – til at måle, registrere og opsamle data om vandstand – og overløb – i overløbsbygværk i kloaksystemet. Og om hvor store mængder urenset regn- og spildevand der slippes ud.

– Derfor behøver kommunerne ikke længere lege blindebuk med miljø-milliarder, siger ingeniør Bjarne Vium, B.V. Electronic A/S, Skive.

Bedre badevand i Århus

Også Århus Kommune har taget opfindelsen fra Skive i brug og har installeret NiveauSonde NS2000 i overløbsbygværker på særligt udsatte steder i kloaknettet:

– Vi har på fornemmelsen, siger elinstallatør Ove Foldbjerg, Århus Kommunes spildevandsafdeling, at der sker overløb fra en kloakledning i bydelen Trøjborg her i Århus. Vi har mistanke om, at der går en del spildevand urenset i havet, når det regner. Det skal vi nu have bekræftet eller afkræftet via målinger, før vi træffer beslutning om, hvad vi så skal gøre.

– Vi har en ca. 2.100 km lang kloakledning i Århus Kommune, og vi har mange overløbsbygværker, fortsætter Ove Foldbjerg. Det er ikke alle steder, vi har elforsyning ved overløb i kloaksystemet, og der er B.V. ‘s NiveauSonde velegnet, fordi den er batteridrevet.

– Vi vil gerne have bedre badevand i Århus Bugt, og i det hele taget have rettet op på forureningen. Til at registrere hyppighed, omfang og mængde af uønskede udslip af regn- og spildevand kan vi bruge NiveauSonden. Den er tilkoblet vores alarm- og overvågningssystem VAGT-5, oplyser Ove Foldbjerg, Århus Kommunes spildevands-afdeling.

 

Den vagthavende på Skive Renseanlæg kan også – via en personsøger – øjeblikkelig og døgnet rundt blive alarmeret om faretruende vandstand, fare for overløb, overløb, tilstopning af en kloakledning eller andre hændelser i kloakken, der kræver skærpet overvågning eller måske en reaktion.

NiveauSonden kan tilsluttes “System 2000”, som er et nyudviklet overvågningsprogram, og er i Skive tilsluttet VAGT-5 overvågningsprogrammet, der i forvejen elektronisk overvåger 35 kloakpumpestationer i Skive Kommune og har været i brug uden komplikationer siden 1986. Måleudstyret står i forbindelse med computeren på rensningsanlægget via telefonnettet, og ringer selv op og fortæller om hændelser i kloaknettet.

Alle pressemeddelelser om: