Vestjysk stabilitet gav penge i kassen

10. november 1991

Til redaktionen

Holstebro, 10. november 1991

Tekst af journalist Sven-Ove Kjældgaard.

Foto ved pressefotograf Jens Bach.

Såvel tekst som foto kan frit anvendes og publiceres – uden beregning.

Fotos kan rekvireres ved henvendelse til
Tilsted Communication,
Inge-Lise Dinesen, tlf. 97 43 23 00.
eller E-mail: post@tilsted.dk

Yderligere informationer – kontakt borgmester Kaj Brink, Ulfborg-Vemb Kommune, tlf. 97 49 15 55.

 

Vestjysk stabilitet gav penge i kassen

 

En stor del af Danmarks kommuner slås med tomme kommunekasser, stigende skattetryk og store besparelser på de offentlige udgifter. Derfor er det absolut ikke ligegyldigt, hvor i landet man slår sig ned med sin virksomhed eller er som lønmodtager. Men man skal ikke kun flytte efter den lave skatteprocent. Kommunens serviceniveau skal også tages med i overvejelserne. Hvad får man for sine skattekroner?

En af de mest stabile bosætningskommuner i landet for øjeblikket er det vestjyske samfund, Ulfborg-Vemb Kommune.

Her har man trods uændret skatteprocent ikke behøvet at foretage drastiske nedskæringer på det kommunale serviceniveau. Ingen skoler skal nedlægges. Ingen nedskæringer i hjemmeplejen. Ingen institutionspladser fjernes.

Og vigtigst for tilflyttere: Kommunal garanti for børnepasning, når forældrene er i arbejde eller under uddannelse. På fritidssiden kan man glæde sig over at have Danmarksrekord i antallet af idrætshaller pr. indbygger.

Trods disse stabile forhold for kommunens 7.036 indbyggere er der alligevel mere end 12 millioner kroner i kommunekassen. Den kasse, hovedparten af landets andre kommuner har sat på hylden med påskriften “tom”.

Tog tidligt fat

– Vi har da også haft problemer, indrømmer Ulfborg-Vembs borgmester, Kaj Brink (V). Men vi skubbede dem ikke foran os i håb om bedre tider. Vi startede i stedet med – også upopulære – besparelser, mens økonomien endnu kunne reddes. Det kunne lade sig gøre, fordi kommunalbestyrelsen var enig. Vi tilsidesætter gerne politiske ideologier til fordel for kommunens vel.

God stemning

– Det fredelige lokalpolitiske klima har smittet af på befolkningen, så vi har flere borgere, der kommer med gode ideer til os. Der er simpelthen sket en mentalitetsændring i kommunen, fordi vi har valgt at løse problemerne uden at pleje partipolitiske interesser. Det kunne være fristende at anbefale en tilsvarende politik på landsplan, anfører Kaj Brink og fortsætter:

– Da vi startede vor spareplan i 1989, begyndte vi politikere med os selv. Vi skar antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer ned fra 17 til 15. Det var et godt signal til borgerne. De kunne fra starten se, at det ikke kun var nogle få, der skulle på smal-

kost. Det var os alle, fastslår Kaj Brink, der har været borgmester i syv år.

Utraditionel erhvervspleje

– Men vi har selvfølgelig ikke kun sparet os ud af problemerne, fastslår borgmester Kaj Brink (V).

Erhvervslivet er blevet plejet – ofte med utraditionelle metoder. For eksempel havde kommunen et erhvervslokale, der stod tomt. Vi lejede det ud til et firma for få kroner i opstartsfasen. I dag er der flere ansatte i firmaet, der nu betaler almindelig husleje. Sådan kan man altså også lave iværksætterstøtte.

– Vi indledte erhvervsoffensiven med – i samarbejde med erhvervslivet – at udarbejde en erhvervspolitisk handlingsplan. Som et led i gennemførelsen af planen inviterede vi 13 forskellige brancher til et møde med titlen ãHva’ kan vi gøre for jer”, forklarer Kaj Brink. Her fik vi virkelig fortalt virksomhedslederne, at kommunen er en med- og ikke en modspiller. Den uformelle snak har allerede haft en fantastisk effekt i form af nye samarbejder mellem kommunen og virksomhederne og erhvervslederne indbyrdes. Samtidig har kommunen fået en hel del flere arbejdspladser.

– Vi ” markedsfører” vort lille samfund under sloganet ãUlborg-Vemb Kommune – et godt sted at vokse op”. For det er ikke kun materielle fordele, vi kan tilbyde nye borgere og erhvervsvirksomheder. Vi har også en natur, der må tiltrække folk, som kan lide skov og strand og gerne vil se deres børn trives i sunde omgivelser, fremhæver Kaj Brink, der samtidig glæder sig over mange kilometers grænse til Vesterhavet. En stigende turisme og et ekspanderende fiskerierhverv omkring Thorsminde, er Vesterhavets gaver til Ulborg-Vemb Kommune. Gaver, der lover godt for fremtiden og giver tro på, at Ulborg-Vemb bliver en endnu bedre kommune at vokse op i og også blive gammel i.

Alle pressemeddelelser om: